Tarybai prireiks politinės valios

Aistas MENDEIKA |

Vasario 27-ąją vyksiančiame Kretingos rajono savivaldybės tarybos posėdyje politikams teks išspręsti Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos ir Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos ginčą. Abi mokymo įstaigos nesutaria dėl neseniai specialios darbo grupės priimto sprendimo pakeisti bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos planą.

Net keletą mėnesių buvo svarstomas ir kuriamas naujas Kretingos rajono bendrojo ugdymo mokyklų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų 2012-2015 metų priemonių planas. Tai daryti vertė mažėjantis mokinių skaičius bei pasikeitę kai kurie valstybės teisės aktai.

Specialiai iš rajono mokymo įstaigų atstovų sudaryta didelė darbo grupė balsų dauguma nutarė teikti savivaldybės Tarybai sprendimo projektą, pagal kurį 2014-aisiais ketinama akredituoti Vydmantų vidurinės mokyklos vykdomą vidurinio ugdymo programą, nuo šių metų rugsėjo 1-osios M.Daujoto pagrindinėje mokykloje komplektuoti po 1-2 devintas ir dešimtas klases, M.Daujoto pagrindinės mokyklos Rūdaičių pradinio ugdymo skyrių pertvarkyti į Kretingos rajono Rūdaičių mokyklą. Taip pat numatoma teikti paraiškas Švietimo ir mokslo ministerijai dėl Jokūbavo A.Stulginskio bei Grūšlaukės pagrindinių mokyklų pertvarkymo į mokyklas-daugiafunkcinius centrus, Kartenos vidurinės mokyklos Kalniškių pradinio ugdymo skyriaus pertvarkymo į Kartenos mokyklos daugiafunkcinio centro Kalniškių skyrių. Kretingos Simono Daukanto pagrindinėje mokykloje nuo šių metų rugsėjo 1-osios planuojama komplektuoti po vieną devintą ir dešimtą klases, jeigu jose mokinių skaičiaus vidurkis bus ne mažesnis nei 20. Nesukomplektavus 9-10 klasių mokykla nuo 2015-ųjų rugsėjo 1-osios būtų reorganizuojama į progimnaziją.

Atrodo, kad tokie darbo grupės siūlymai pakeisti ugdymo įstaigų struktūrinio pertvarkymo priemonių planą labiausiai sujaudino J.Pabrėžos universitetinės gimnazijos bendruomenę. Pasak Jos direktorės Birutos Mikienės, jei Taryba pritars siūlomiems pakeitimams, gimnazija bus pasmerkta žlugti. Mat renovavus Marijos Tiškevičiūtės mokyklos pastatą, į jį iš J.Pabrėžos gimnazijos perkelti pradines klases. Be to, nenustatytas konkretus laikas, kada M.Daujoto pagrindinė mokykla taps progimnazija ir joje nebebus komplektuojamos devintos bei dešimtos klasės. Tai, anot gimnazijos direktorės B.Mikienės, nulems didelį mokinių trūkumą gimnazijoje. Jos nuomone, mieste turėtų likti dvi gimnazijos ir dvi progimnazijos. Tokiu atveju baigę aštuonias klases mokiniai galėtų rinktis, kurioje gimnazijoje jie nori mokytis toliau. „Tada būtų normali dviejų gimnazijų konkurencija. Dabar tai neįmanoma, nes Pranciškonų gimnazija gali pati „užsiauginti“ mokinius, o J.Pabrėžos ne“, – praėjusį pirmadienį Ekonominės plėtros ir ūkio komiteto narius tikino B.Mikienė.

Kretingos M.Daujoto pagrindinės mokyklos darbuotojų profesinės organizacijos pirmininkė Elvyra Jurkienė teigė, jog darbo grupės daugumos siūlymas Tarybai yra visiškai tinkamas, nes mokykla pagrindine gali likti tik dar metus ar dvejus, vėliau ji turės tapti progimnazija. Devintų ir dešimtų klasių komplektavimas, jos nuomone, neturės didelės įtakos J.Pabrėžos gimnazijai.

Mokinių pertekliumi negali pasigirti nei viena rajono mokykla. Todėl jų „medžioklė“ pačiame įkarštyje, kiekviena mokymo įstaiga pagal galimybes ir sugebėjimus stengiasi prisivilioti kuo daugiau vaikų. Tačiau šį kartą kilusius konfliktus tarp dviejų mokyklų inicijavo ne tik mokinių trūkumas.

Pasak savivaldybės Administracijos direktoriaus Virginijaus Domarko, pagrindinė problema yra mokymo įstaigų gaunamas finansavimas, kuris tiesiogiai susijęs su mokytojų atlyginimais, bei darbo vietų skaičius. Nekomplektuojant M.Daujoto pagrindinėje mokykloje 9-10 klasių, bedarbiais tikriausiai taptų apie 18 mokytojų. „Tarybai reikia turėti pakankamai politinės valios, kad priimtų tinkamą sprendimą“, – sakė V.Domarkas.

Kai kurie rajono vadovai išsakė nuomonę, jog reikėtų apsispręsti griežtai – abiems dabartinėms miesto pagrindinėms mokykloms nustatyti tikslią datą, nuo kada jos tampa progimnazijomis ir suteikia mokinių injekcijas į gimnazijas. Tai ypač svarbu J.Pabrėžos universitetinei gimnazijai. Anot direktorės B.Mikienės, būtent todėl ji dabar ji negalinti konkuruoti su konfesine Pranciškonų gimnazija.