Politikų dauguma nugalėjo

pertvarka1Aistas MENDEIKA |

Ketvirtadienį įvykusiame Kretingos rajono savivaldybės tarybos posėdyje nuspręsta, jog kai kurių rajono mokymo įstaigų darbuotojams teks susitaikyti su perspektyva ateityje turėti mažiau darbo ir gauti mažesnius atlyginimus.

Apie keturis mėnesius speciali 18 žmonių darbo grupė, vadovaujama Administracijos direktoriaus Virginijaus Domarko, kurią sudarė savivaldybės tarybos Švietimo komiteto nariai, rajono mokyklų direktoriai, profsąjungų atstovai, ieškojo būdų, kaip optimizuoti rajono švietimo sistemą, kad dėl akivaizdaus mokinių skaičiaus mažėjimo nenukentėtų nei mokyklos, nei mokytojai, o svarbiausia – patys mokiniai. Darbo grupė savivaldybės Tarybai pateikė savo pasiūlymus, kuriems politikų dauguma pritarė.

Pasak Švietimo skyriaus vedėjo Antano Sungailos, pakeisti prieš dvejus metus patvirtintą rajono bendrojo ugdymo mokyklų tinklo 2012-2015 metų pertvarkos planą būtina todėl, kad mažėja mokinių ir pasikeitė pertvarkos taisyklės.

Atsižvelgiant į tai, kaip pasiūlė speciali darbo grupė, nuo šių metų rugsėjo 1-osios Kretingos Simono Daukanto pagrindinėje mokykloje bus formuojamos po vieną devintą ir dešimtą klasės, bet tik tuo atveju, jei mokinių skaičiaus vidurkis nebus mažesnis nei 20 mokinių. Nuo 2015-ųjų rugsėjo 1-osios mokykla bus reorganizuojama į progimnaziją.

Panašus likimas laukia ir Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos, tačiau tikimasi, jog ji progimnazija taps šiek tiek vėliau. Nuo šių metų rugsėjo 1-osios bus komplektuojamos po vieną arba dvi devintas ir dešimtas klases. Tai priklausys nuo mokinių skaičiaus. Tačiau 2016-aisiais ši mokykla vis dėlto turės tapti progimnazija.

Kretingos rajono Vydmantų vidurinei mokyklai Tarybos nariai uždegė žalią šviesą kelyje iki gimnazijos statuso. Jau šiemet mokykla teiks akreditacijai vidurinio ugdymo programą. Grūšlaukės pagrindinė mokykla galės dalyvauti projekte dėl pertvarkymo į mokyklą-daugiafunkcinį centrą. Tokia pat perspektyva laukia ir Kartenos vidurinės mokyklos Kalniškių pradinio ugdymo skyriaus bei Jokūbavo Aleksandro Stulginskio pagrindinės mokyklos.

Didžiausią nepasitenkinimą daugiau kaip keturis mėnesius dirbusios darbo grupės sprendimu parodė Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos atstovai. Jų nuomone, jei M. Daujoto pagrindinėje mokykloje bus formuojami du devintų-dešimtų klasių komplektai, gimnazija žlugs, nes esą pritrūks mokinių. Gimnazijos direktorei Birutai Mikienei nepavyko tokia galima perspektyva įtikinti nei darbo grupės narių, nei savivaldybės Tarybos komitetų, nei pačios Tarybos daugumos. Apskritai Švietimo komitetas net konkrečios nuomonės neturėjo. Pasak jo pirmininko Valerijono Kubiliaus, prieš pat paskutinį komiteto posėdį gauta itin daug įvairių pareiškimų, reikėjo išklausyti ir būrio žmonių nuomonių, todėl išsamiai išnagrinėti problemą komiteto nariams paprasčiausiai pritrūko laiko.

Tarybos narys Almantas Skruibys net apkaltino Švietimo komitetą nesugebėjimu gerai dirbti, tačiau, baigiantis posėdžiui, atsiprašė už įsikarščiavus pasakytus žodžius. Politikas taip pat siūlė nedaryti išimčių vienai ar kitai mokyklai, nuo rugsėjo 1-osios pradėti reorganizuoti abi miesto pagrindines mokyklas į progimnazijas bei mokinių skaičiaus vidurkį nustatyti tokį, koks numatytas įstatymuose – 25, o ne 20.

Daugumai Tarybos narių nusprendus M. Daujoto pagrindinės mokyklos Rūdaičių pradinio ugdymo skyriui suteikti savarankiškos Rūdaičių mokyklos statusą savo pasiūlymą pateikė Tarybos narys Konstantinas Skierus. Jo nuomone, taip pat reikėtų pasielgti ir su Kartenos vidurinės mokyklos Kalniškių pradinio ugdymo skyriumi.

Energingai Kalniškių mokyklos interesus ginantis Tarybos narys Vladas Baltuonis teigė, jog ši mokykla dabar yra skriaudžiama. Tikinama, kad trūksta lėšų, nors, politiko duomenimis, Kartenos vidurinė mokykla net ir sutaupanti, tačiau kalniškiečiams paberianti tik trupinius.

Tarybos nario K. Skieraus pasiūlymą vieni Tarybos nariai vertino kaip pajuokavimą, kiti – kaip rimtą reikalą, tačiau dauguma nusprendė jam nepritarti. Tik pavyko išsireikalauti, kad savivaldybės administracija pasirūpintų, jog Kartenos mokyklos biudžete atsirastų atskira eilutė, pagal kurią būtų skiriamos lėšos Kalniškių mokyklai.

Daugumai Tarybos narių pritarus pasiūlytam sprendimo projektui dėl rajono ugdymo įstaigų pertvarkos plano nuostatų, vienas aktyviausių Švietimo komiteto narių Darius Petreikis „Švyturiui“ sakė, jog pagrindinė priežastis, sukėlusi nesantaiką tarp M. Daujoto pagrindinės mokyklos ir J. Pabrėžos universitetinės gimnazijos vis dėlto yra ne mokinių skaičiaus mažėjimas, o dėl to galimas mokytojų atlyginimų mažėjimas. „Kodėl, tarkim, Vydmantų mokyklos mokytojas gali dirbti turėdamas 17 valandų darbo krūvį, o gimnazijos mokytojui ir 25 valandos yra per mažai?“ – retoriškai klausė politikas. Pasak jo, jei mokykloje bus mažiau mokinių, mažiau klasių komplektų, tai mokytojai turės mažesnius darbo krūvius ir gaus mažesnius atlyginimus. Kalbos apie tai, kad kai kuriems mokytojams teks atsisveikinti su darbo vietomis, Tarybos nario nuomone, esančios niekuo nepagrįstos.

Ankstesnis straipsnisViltys dar neišblėso
Kitas straipsnisUž aktyvią jaunimo politiką įteiktas padėkos raštas