Vėl suksis egzaminų ratas

Rasa GEDVILAITĖ

Netrukus vėl prasidės išbandymų metas abiturientams. Jie jau pasirinko egzaminus, kurie jiems bus reikalingiausi ateičiai. Iš viso šalyje prašymus laikyti brandos egzaminus pateikė 38562 kandidatai. Tai, kovo pabaigos duomenimis, 1418 kandidatų mažiau negu praėjusiais metais (apie 3,5 proc.). Kretingos rajone prašymus laikyti egzaminus pateikė 537 žmonės, pernai tokių buvo 546. Iš viso rajone šiuo metu mokosi 528 abiturientai.

Nacionalinio egzaminų centro duomenimis, 2014 metais vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti apie 3,38 (2013 metais – 3,25) egzamino. Akivaizdu, kad šiais metais šis rodiklis padidėjo. Žvelgiant į didžiųjų miestų ir rajonų mokinių pasirinkimus, taip pat pastebima, kad rajonų mokiniai renkasi daugiau egzaminų (vidutiniškai 0,03 egzamino daugiau).

Be privalomojo lietuvių kalbos ir literatūros egzamino, šiais metais populiariausi yra šie: valstybinis užsienio kalbos (anglų), kurį rinkosi 17849 kandidatai (2013 m. – 16 998), o tai beveik 4 proc. kandidatų daugiau negu praėjusiais metais; valstybinis istorijos, kurį rinkosi 15268 kandidatai (2013 m. – 16213), ir valstybinis matematikos brandos egzaminas – 16538 kandidatai (2013 m. – 15973). Šiais metais matematikos brandos egzaminą pasirinko beveik 3 proc. daugiau laikančiųjų.

Kretingiškiai be privalomojo lietuvių kalbos ir literatūros egzamino (valstybinį laikys 278, pernai – 331, mokyklinį – 230, pernai – 197) daugiausiai laikyti panoro matematikos egzaminą – 255 mokiniai, pernai jį laikė 245, taip pat anglų kalbos egzaminą – 240, pernai laikė 285 mokiniai. Vieni iš populiaresnių pasirinkimų buvo ir istorijos egzaminas (196 mokiniai, 2013 m. – 223) bei technologijų (153 mokiniai, pernai buvo 107), taip pat biologijos egzaminas, kurį laikyti pasirinko 114 mokinių, pernai laikė 100.

Stebimas vienas didžiausių kandidatų geografijos valstybinio brandos egzamino rinkimosi pokyčių – jį rinkosi 15,27 procento visų kandidatų (praėjusiais metais 11,94 proc.), o pasirinkimų skaičius išaugo nuo 4772 iki 5889. Laikyti šį egzaminą pasirinko 73 kretingiškiai, pernai buvo šiek tiek daugiau – 86.

Šalies mastu pasirinkimų skaičiaus didėjimas stebimas ir kitų mokomųjų dalykų egzaminų – informacinių technologijų, biologijos, chemijos, fizikos, užsienio kalbos (rusų). Gamtos mokslų ir informacinių technologijų egzaminų pasirinkimų didėjimas stebimas jau antrus metus iš eilės. Tuo tarpu Kretingoje informacinių technologijų egzaminą laikys vos 19 mokinių, pernai buvo vienu mažiau – 18.

Iš mokyklinių brandos egzaminų populiariausias technologijų (9506 kandidatų) brandos egzaminas.

Kandidatų pasirinkimai rodo, kad, palyginti su 2013 m., ir šiemet valstybinių brandos egzaminų pasirinkimo tendencijos iš esmės nesikeičia. Šiais metais brandos egzaminų sesijose dalyvaus mažesnis buvusių mokinių skaičius – 621 (2013 metais jų buvo 663, 2012 metais – 745). Eksternų skaičius taip pat šiek tiek sumažėjo. 2013 metais jų registravosi 1169, o šiemet – 1106. Kretingoje eksternų užsiregistravo 9.

Planuojama, kad 2014-aisiais metais valstybinių brandos egzaminų kandidatų darbus iš viso vertins apie 1,8 tūkstančio vertintojų. Jau dabar ketinimus dirbti valstybinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertintojais yra pareiškę apie 2,5 tūkstančio įvairių dalykų mokytojų.

Balandžio trečią savaitę mokyklose bus vykdomos kalbų įskaitos. Pirmasis pagrindinės sesijos valstybinis brandos egzaminas – užsienio kalbos (prancūzų) – vyks gegužės 3 dieną. Pagrindinės sesijos paskutinis valstybinis brandos egzaminas – geografija – vyks birželio 18-ąją.