Skola yra, bet namas neskolingas

Aistas MENDEIKA

Daugiabučius gyvenamuosius namus, kuriuose neįkurtos bendrijos, administruojanti įmonė „Kretingos būstas“, kaip ir kituose miestuose esančios panašios įmonės, seniai negali pasigirti dideliu populiarumu bei gyventojų palankumu. Tačiau vis dėlto atsiranda net ir bendrijų, kurios susigundo tokių įmonių paslaugomis – galėdamos pačios rūpintis savo reikalais bei turėdamos pasirinkimo laisvę, kažkodėl nusprendžia savo rūpesčius patikėti pasitikėjimą praradusiems administratoriams. Ir, suprantama, ne už ačiū.

Panaši situacija susiklostė ir butų savininkų bendrijoje, įsikūrusioje Rotušės aikštės 10 name. Visiems gyventojams nutarus, bendrija įkurta 2005-aisiais. Sutvarkyti visi reikalingi dokumentai, išrinktas bendrijos pirmininkas. Tačiau tais pačiais metais gimė ir bendrijos vadovo pasirašyta sutartis su bendrove „Kretingos būstas“. Pagal ją bendrovė įsipareigojo teikti bendrijai namo administravimo bei eksploatavimo paslaugas, o bendrija įsipareigojo už tai kiekvieną mėnesį mokėti tarpusavio susitarimu nustatytą mokestį. Kitaip tariant, daugiabučio namo savininkai pasamdė įmonę „Kretingos būstas“.

Kodėl buvo nuspręsta taip padaryti, dabartinė bendrijos pirmininkė Virginija Bružienė negali pasakyti. Galbūt todėl, kad pačiai bendrijai liktų mažiau rūpesčių.

Bet dabar nuomonės pasikeitė. Susirinkę bendrijos nariai nutarė, jog vis dėlto nenaudinga mokėti mokesčius tik todėl, kad „Kretingos būstas“ atsiųstų sąskaitas, reikalautų sumokėti mokesčius. Juo labiau, kaip teigė bendrijos narys Antanas Pleikys, nuo 2005-ųjų niekas iš bendrovės nebuvo pasirodęs, jokiomis namo problemomis nesirūpino. Taip pat, anot jo, neliko ir žadėtų kaupti eksploatacijos mokesčio pinigų.

Dabartinis bendrijos narių sprendimas nutraukti sutartį su bendrove „Kretingos būstas“ atrodo logiškas – kam mokėti mokesčius, jei už juos negaunama jokių paslaugų. Tačiau tai padaryti pasirodė esą ne taip paprasta. Padėti bendrijos pirmininkei geranoriškai pasisiūlęs tas pats A. Pleikys tikino, jog įmonėje su juo ne itin kas norėjo kalbėtis. Vieną kartą kažkas pasakęs, jog namas yra sukaupęs 9 tūkst. litų eksploatacijai skirtų lėšų, tačiau vėliau jos ne tik išgaravusios, bet namas dar likęs 24 litus skolingas įmonei. Tokie „stebuklai“ žmogų nustebino, o dar labiau papiktino. „Kur dingo pinigai, jei įmonė visiškai nieko neremontavo, nieko nedarė, niekas iš jos darbuotojų net pasirodęs nebuvo? Viską, ką reikėdavo padaryti, suremontuoti, darydavome patys savo lėšomis“, – teigė A. Pleikys.

Pasirūpinti bendrijos sutarties su bendrove „Kretingos būstas“ nutraukimu A. Pleikį esą įpareigojusi pirmininkė V. Bružienė, todėl žmogus drąsiai nukeliavęs į įmonę. Deja, jo atsineštų bendrijos egzistavimą liudijančių dokumentų nepakako. Mat A. Pleikys nėra įgaliojimus tokiems veiksmams atlikti turintis bendrijos pirmininkas, taip pat neturi ir oficialaus įgaliojimo, leidžiančio tai padaryti bendrijos pirmininkės vardu. Todėl įmonės darbuotojų buvo paprašytas keliauti namo.

Butų savininkų bendrijos pirmininkė V. Bružienė patvirtino, jog visuotiniame susirinkime buvo nuspręsta su bendrove „Kretingos būstas“ 2005-aisiais sudarytą sutartį nutraukti. Taip pat ir tai, kad A. Pleikys įpareigotas pasirūpinti sutarties nutraukimo procedūromis. Tik nepagalvota, jog tokiems reikalams tvarkyti reikalingi ir atitinkami oficialūs dokumentai.

Bendrovės „Kretingos būstas“ direktorius Danas Paluckas tikino, jog kalbas apie sutarties nutraukimą girdėjęs, tačiau oficialiai niekas nesikreipė, todėl tokioms procedūroms nesiruošiama. Bet, pasak jo, nutraukti sutartį jokių didelių kliūčių nesą. Suprantama, įmonei tai nebūtų naudinga, bet gyventojų reikalavimui pasipriešinti ji negali.

Kaltinimus neveiklumu, nesirūpinimu namo būkle bei kitais reikalais D. Paluckas kategoriškai paneigė. Pasak jo, gyventojų nuomonė galbūt būtų buvusi kitokia, jei įmonės darbuotojai būtų dažniau lankęsi, kalbėjęsi su namo gyventojai, nors tai ir nebūtų buvę būtina. Butų savininkų sumokėti mokesčiai bei sukauptos eksploatacijos lėšos, kurias sudaro apie 1 tūkst. litų, irgi niekur nedingusios. Nedidelis namo įsiskolinimas esą atsiradęs todėl, kad jame gyvenantys kai kurių butų savininkai skolingi kitas paslaugas teikiančioms įmonėms. Pasak D. Palucko, bendrijai pateikiamose ataskaitose įskaičiuoti ir šie įsiskolinimai, todėl dokumentuose matyti namo skola, tačiau iš tikrųjų jos nėra. Mat skolingi tik kai kurie gyventojai.

Įmonės direktorius D. Paluckas patikino, kad Rotušės a. 10 įsikūrusi bendrija eksploatacinių lėšų turi sukaupusi ir jas gali bet kada panaudoti, jei tik nori ką nors paremontuoti.

Kas daroma už administravimo mokestį, D. Paluckas irgi paaiškino. Anot jo, jei name nieko nereikia remontuoti, tai palaikyti ryšius su, tarkim, elektros energiją, šilumą tiekiančiomis ar kitas paslaugas teikiančiomis įmonėmis reikia nuolat. „Juk „Lesto“ darbuotojai kiekvieną mėnesį nevaikščios pažiūrėti elektros skaitiklio parodymų. Tai daro mūsų įmonės darbuotojai“, – tikino D. Paluckas.

Pasak bendrijos pirmininkės V. Bružienės, vis dėlto gyventojai apsisprendė sutartį su bendrove „Kretingos būstas“ nutraukti. „Kam mums kažkam atiduoti pinigus, jei galime patys juos kaupti ir panaudoti namo remontui ar kitiems reikalams“, – sakė ji. Tik dabar sutarčiai nutraukti bus pasirūpinta visais reikalingais dokumentais. Ar ateityje kreipsis į kokią nors kitą įmonę, ar tvarkysis savo jėgomis, bendrijos pirmininkė sakė dar nežinanti, tačiau su bendrove „Kretingos būstas“ gyventojai reikalų turėti nebenori.

Patikimas dokumentų archyvavimas