Šilumos tiekėjai dar kartą nustebino politikus

Aistas MENDEIKA

Užvakar įvykusiame Kretingos rajono savivaldybės Strateginio planavimo tarybos posėdyje kai kuriuos politikus nustebino bendrovės „Kretingos šilumos tinklai“ vadovų pranešta naujiena, jog įmonei reikalingos naujos išlaidos, susijusios su biokuro pirkimu bei jo apskaita. Ar tai turės įtakos šilumos kainai, kol kas nesvarstyta.

Pasak UAB „Kretingos šilumos tinklai“ direktoriaus Jono Barzdžio, neseniai įsigaliojo Energetikos ministro įsakymas, reikalaujantis taikyti kitokią biokuro pirkimo apskaitos metodiką. Iki šiol biokuro pirkimo kaina buvo apskaičiuojama pagal pagaminamą šiluminę energiją – šilumos kilovatvalandes. Naujoji metodika reikalauja, kad kaina būtų apskaičiuojama taikant tonos naftos ekvivalentą (TNE – sutartinis energijos vienetas, kuriuo įvairių kuro rūšių suvartojimas prilyginamas žalios naftos kiekiui, kurį sudeginus gaunama tiek pat energijos. Šis dydis išreiškiamas tonomis). Vadinasi, įmonei būtina įsigyti svarstykles atgabentam biokurui pasverti, įrengti laboratoriją, kurioje būtų nustatoma biokuro kokybė. Be to, anot J. Barzdžio, reikia įdarbinti ir sandėlininką, priiminėsiantį biokurą, bei laborantą.

Bendrovės „Kretingos šilumos tinklai“ direktorius teigė nenorintis vienas priimti kokius nors sprendimus, todėl ir kreipėsi į savivaldybės Tarybos komitetų pirmininkus, kad jie nuspręstų, ką daryti toliau.

Bet kokiu atvejų naują biokuro pirkimo apskaitos metodiką taikyti teks. Tačiau kol kas neaišku, kuris variantas būtų naudingesnis – pirkti svarstykles bei laboratorijos įrangą ar pirkti svėrimo ir laboratorinių tyrimų paslaugą. Pasak J. Barzdžio, pirkti svarstykles bei įrengti laboratoriją buvo numatyta kitais metais, tačiau Energetikos ministerija paspartino naujos metodikos taikymą. Pagal ją nupirktas biokuras turi būti apskaičiuojamas jau nuo lapkričio 1-osios. Kitaip tariant, „Kretingos šilumos tinklai“, kol kas taikydami senąją metodiką, daro pažeidimą, nes nevykdo energetikos ministro įsakymo.

Įmonės direktorius J. Barzdys taip pat prašė politikų patarimo, ką daryti su pavasarį pasirašyta biokuro pirkimo-pardavimo sutartimi, kurioje taikyta senoji biokuro pirkimo apskaitos metodika. Pradėjus taikyti naująją, reikėtų pakeisti sutartį. Pasak Tarybos nario Almanto Skruibio, tai padaryti neįmanoma, nes sutartis esanti sutartimi ir niekas negali šiaip sau jos keisti. Nebent ją nutraukti ir skelbti naują biokuro pirkimo konkursą.

Akivaizdu, kad bendrovės „Kretingos šilumos tinklai“ vadovai politikus „pastatė prieš faktą“ – yra ministro įsakymas, kurį privaloma vykdyti, bet nėra priemonių. Svarbiausia, kad niekas iki šiol nesugalvojo, kaip problemą spręsti. Tarybos narys Algimantas Šoblinskas stebėjosi nepateisinamu „Kretingos šilumos tinklų“ vadovų delsimu. Pasak jo, apie naują metodiką įmonės vadovai sužinojo jau senokai, taip pat žinojo, jog ją reikės taikyti, tačiau iki šiol jokių veiksmų nesiėmė. Juo labiau, kad balandžio mėnesį sudaryta biokuro pirkimo-pardavimo sutartis buvusi apskųsta, vyko teisminiai ginčai. Per tą laikotarpį, anot A. Šoblinsko, puikiausiai buvo galima surasti išeitį ir susitarti dėl atsiskaitymo už nupirktą biokurą numatant naująją apskaitos metodiką. Mėginant dabar pakeisti sutartį su biokuro tiekėju ar sudarant naują, gali iš esmės pasikeisti ir perkamo biokuro kaina. Tai, suprantama, turės įtakos ir šilumos kainai.

Nieko kito nebeliekant, anot mero Juozo Mažeikos, reikia kuo skubiau ieškoti svėrimo ir laboratorinių paslaugų pardavėjų bei lygiagrečiai planuoti savos įrangos pirkimą.

Ankstesnis straipsnis„Bomžų parko“ neliko, jo vietoje kursis prekybos centras
Kitas straipsnisAuditorių išvados patinka ne visiems