Politikų verdiktas: kretingiškiams valdiško knygyno nereikia

knygynasAistas MENDEIKA

Rajono savivaldybės tarybos sprendimu, Kretingoje vienu knygynu liks mažiau, o trys kretingiškiai turės paieškoti kito darbo.

Dauguma Tarybos narių po šiek tiek užtrukusių diskusijų vis dėlto nutarė, jog reikia nutraukti savivaldybės įmonės „Knyga“ veiklą. Svarbiausia priežastis, dėl kurios atsisakoma šios įmonės paslaugų, yra ta, jog ji nebeatlieka savo funkcijų – „teikti viešąsias paslaugas, gaminti produkciją ir vykdyti kitą veiklą siekiant tenkinti viešuosius interesus“.

Kaip teigiama savivaldybės Tarybai pateikto sprendimo projekto aiškinamajame rašte, anksčiau per šią įmonę mokyklos užsakydavo vadovėlius bei pratybų sąsiuvinius. Tačiau dabar, pasak Švietimo skyriaus vadovų, šios paslaugos teikimas yra smarkiai sumažėjęs, nes dauguma mokyklų bendrauja tiesiogiai su leidyklomis ir vadovėlius bei pratybų sąsiuvinius užsisako be papildomų tarpininkų. Todėl, atsižvelgiant į šią aplinkybę, šiandieninė savivaldybei priklausančio knygyno veikla ir knygų pardavimas esą turi daugiau privataus verslo nei viešojo intereso tenkinimo požymių. Be to, praėjusiais metais SĮ „Knyga“ veikla buvo ir šiek tiek nuostolinga – sumažėjo pardavimai, o per šių metų pirmąjį pusmetį nuostoliai sudarė 13,7 tūkst. litų.

„Knygynas yra šventa vieta. Jei savivaldybė dėl jo nepatiria jokio nuostolio, tai kam knygyną uždaryti?“ – klausė Tarybos narys Darius Petreikis pridurdamas, jog knygyno darbuotojai atlyginimus užsidirbdavo patys ir iš biudžeto lėšų neprašė.

Politikui pritarė ir jo kolegė Sofija Laučiūtė. Anot jos, gal rajone nebelieka norinčių skaityti žmonių, jei uždaromi knygynai.

Vis dėlto dauguma Tarybos narių nusprendė, jog valdiškas knygynas nebereikalingas. Esą yra ir daugiau tokių vietų, kur galima įsigyti knygų.

Sprendimo nutraukti SĮ „Knyga“ veiklą iniciatoriai guodė, jog toks Tarybos verdiktas dar nereiškia, kad knygynas bus uždarytas kitą dieną po Tarybos posėdžio. Esą toks sprendimas reikalingas tam, kad savivaldybės Administracija, kaip savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, priimtų sprendimą pradėti įmonės likvidavimo procedūras ir paskirtų likvidatorių. Įmonė savo veiklą nutrauksianti tik po to, kai bus įgyvendintos visos likvidavimo procedūros.

Po balsavimo, kurio metu prieš knygyno uždarymą balsavo 5 Tarybos nariai ir susilaikė 3, posėdyje dalyvavusiai SĮ „Knyga“ direktorei Birutei Gailevičienei beliko tik atsisveikinti su savo darbdaviais.

Ankstesnis straipsnisAtėjo pavasaris – keiskime asbestinius stogus
Kitas straipsnisGimnazijos renovacijos likimas – politikų rankose