Paramą skirti gyventojai turi asmeniškai ir savanoriškai

0
262

dokumentaiValstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI) primena, kad gyventojai, norėdami skirti iki 3 proc. (iki 2 proc. – viešosioms įstaigoms, fondams ir kt. bei iki 1 proc. – politinėms partijoms) praeitais metais sumokėto gyventojų pajamų mokesčio dalies paramą, iki 2014 m. gegužės 2 d. VMI turi pateikti tinkamai užpildytus prašymus (forma FR0512, 02 versija). Papildomai prašymo teikti nereikia tiems gyventojams, kurie praėjusiais metais paramą skyrė tam pačiam paramos gavėjui ar politinei partijai keliems metams į priekį. Primename, kad skiriamą paramą gyventojas gali skaidyti, paskirdamas keliems paramos gavėjams ar partijoms, pvz., dviems viešosioms įstaigoms po 1 procentą.

Šiemet, kaip ir ankstesniais metais, priimami ir nagrinėjami tik individualiai gyventojo pateikti dokumentai, užpildyti VMI Elektroninio deklaravimo sistemoje (toliau – EDS), atnešti paties gyventojo į VMI teritorinį padalinį ar atsiųsti paštu. Jau keleri metai VMI nepriima prašymų, kuriuos urmu bando pristatyti patys paramos gavėjai, prašymų negali rinkti iš darbuotojų ir pateikti bendrai mokesčių mokėtojų darbdaviai – pluoštais pristatyti prašymai nebus tenkinami, išskyrus atvejus, jei kartu yra pateikiami ir notariškai patvirtinti gyventojų įgaliojimai. Taip siekiama išvengti piktnaudžiavimo atvejų – per pastaruosius kelerius metus šalyje teismo sprendimu suklastotais yra pripažinti šimtai prašymų skirti paramą. Buvo atlikta (ir toliau atliekama) keliasdešimt ikiteisminių tyrimų dėl dokumentų klastojimo. Dažniausiai pasitaikantis atvejis – kai žmogui to nežinant, pasinaudojus jo vardu teikiami prašymai skirti paramą organizacijoms, apie kurios egzistavimą žmogus net nežino.

VMI pažymi, kad paramos gavėjai negali daryti jokio spaudimo potencialiems paramos teikėjams, reikalauti pildyti popierinių prašymų, kuriuose žmogus nurodo itin svarbius asmeninius duomenis, tame tarpe ir asmens kodą. Raginame paramos teikėjus saugoti savo duomenis, o sulaukus neteisėtų reikalavimų užpildytas popierines prašymo formas atiduoti paramos gavėjui ar darbdaviui, kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją arba į policiją.

„Atkreipiame dėmesį, kad nagrinėjamas vėliausiai iki termino (t.y. gegužės 2 d.) pateiktas prašymas, todėl žmogus, užpildęs prašymą paramos gavėjo reikalavimu, gali bet kada vėliau pateikti kitą prašymą, skirti paramą kitam paramos gavėjui. Tokiu atveju parama bus skiriama pagal paskutinį prašymą, o nesąžiningai besielgiantis paramos gavėjas lėšų negaus“, – sako Marijampolės AVMI Mokestinių prievolių skyriaus vedėja, atliekanti viršininko funkcijas, Daiva Baniulienė, pabrėždama, kad popieriniai prašymai nagrinėjami itin kruopščiai, o surinktą medžiagą apie galimus prašymų klastojimo atvejus VMI visuomet perduoda teisėsaugos institucijoms.

VMI rekomenduoja prašymus teikti saugiausiu ir patogiausiu būdu – naudojantis EDS (http://deklaravimas.vmi.lt/). Sistemoje paramos teikėjai taip pat yra informuojami, kad jie skyrė dalį pajamų mokesčio paramai. Jei mokesčių mokėtojo duomenimis pasinaudoja „sukčiai“ (jo vardu yra pateiktas prašymas teikti paramą), gyventojas turėtų informuoti VMI, kad prašymo nepildė. Tokiu atveju VMI galės nustatyti piktnaudžiavimo atvejus, sustabdyti paramos skyrimą ir pradėti tyrimą.

Paramos gavėjams VMI elektroniniu būdu išsiuntė per 20 tūkst. pranešimų apie prašymų teikimo tvarką, primindama, kad šie prašymai nagrinėjami ir tenkinami tik tuo atveju, jei jie pateikti individualiai paties paramos teikėjo, o paramos gavėjų, darbdavių ar kitų asmenų pateikti – atsiųsti ar atnešti – popieriniai prašymai nagrinėjami nebus.

Praėjusiais metais visuomeninėms organizacijoms, fondams bei kitiems paramos gavėjams daugiau kaip 500 tūkst. šalies gyventojų skyrė apie 45 mln. litų paramos, tuo tarpu politinėms partijoms apie 64 tūkst. gyventojų skyrė beveik 2,8 mln. litų.

Visą informaciją mokesčių klausimais gyventojai gali sužinoti paskambinę Mokesčių informacijos centro telefonu 1882, apsilankę VMI interneto svetainėje www.vmi.lt arba teritorinėse mokesčių inspekcijose. Mokesčių informacijos centro trumpuoju telefonu 1882 teikiamos konsultacijos įrašomos ir yra lygiavertės rašytinėms.

Statistinė informacija:

Prašymai pervesti sumokėto GPM dalį paramos gavėjams ir (ar) politinėms partijoms

Mokestinis laikotarpis

Gyventojų skaičius

Formos FR0512 deklaracijų skaičius

Elektroninių būdų pateiktų FR0512 deklaracijų skaičius

Elektroniniu būdu, proc.

2003 m.

300 264

305 264

6 408

2,10

2004 m.

415 482

421 305

20 724

4,92

2005 m.

470 857

476 900

50 901

10,67

2006 m.

506 495

513 610

76 663

14,93

2007 m.

532 790

540 900

126 321

23,35

2008 m.

566 554

577 433

147 787

25,59

2009 m.

534 475

543 853

157 236

28,91

2010 m.

501 519

508 595

176 407

34,69

2011 m.

497 206

531 779

209 937

39,48

2012 m.

527 021

619 105

292 984

47,32

Iš jų politinėms partijoms:

2011 m.

52 289

53 968

19 706

36,51

2012 m.

68 979

79 176

29 394

37,12

Įvykdyti prašymai pervesti sumokėto GPM dalį paramos gavėjams ir (ar) politinėms partijoms

Mokestinis laikotarpis

Įvykdytų prašymų skirti parama skaičius

Bendras paramos gavėjų skaičius, kuriems pervesta parama pagal mokestinio laikotarpio prašymus

Bendra pervesta suma paramos gavėjams pagal mokestinio laikotarpio FR0512 prašymus, Lt

2003 m.

285 815

6 541

24 745 305

2004 m.

403 839

8 935

36 970 095

2005 m.

461 907

10 738

47 165 567

2006 m.

495 510

11 904

53 371 759

2007 m.

516 472

13 670

62 033 379

2008 m.

546 540

15 263

73 245 933

2009 m.

516 598

16 639

40 261 557

2010 m.

476 705

17 769

36 841 628

2011 m.

470 890

18 920

40 732 861

2012 m.

505 999

20 276

45 363 527

Iš jų politinėms partijoms:

2011 m.

49 320

35

2 150 737

2012 m.

64 042

37

2 782 998