Pagerbė partizanų atminimą

Rasa GEDVILAITĖ

Darbėnų bendruomenė kasmet tradiciškai mini Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną. Kasmet susirenkama prie paminklo Žemaičių apygardos Kardo rinktinei atminti, kur išreiškiama pagarba kovoje kritusiems partizanams. Šiemet atidarytas ir atnaujintas Rezistencijos muziejus.

„Tiek partizanų vadai, tiek eiliniai kariai žinojo, už ką kovojo. Nepamirškime ir mes, dėl ko buvo pralietas kraujas. Atmintis gyva, kol gyva tauta“, – po Šv. Mišių Darbėnų Šv. Petro ir Pauliaus bažnyčioje prie paminklo Kardo rinktinei atminti kalbėjo Darbėnų gimnazijos gimnazistai Vitalija Klaniutė ir Linas Markevičius.

Minėjime dalyvavo gausus būrys kretingiškių, taip pat palangiškių. Prie paminklo buvo padėtos gėlės, uždegtos žvakės, o kiekvieną kuopą atskirai salvėmis pagerbė Kretingos šaulių kuopa. Salvės aidėjo Skirmanto (Skuodo), Vizbuto (Darbėnų), Tauro (Salantų), Daugvaišo (Kulių), Širvydo (Kretingos), Tautvaišo (Mosėdžio), Narimanto (Palangos), Vidmanto (Gargždų), Žygimanto (Platelių), Būgauto (Kartenos) kuopoms ir Šleiderio būriui.

Po pagerbimo ceremonijos gimnazijoje atidarytas atnaujintas Rezistencijos muziejus. Jo įkūrėjas – aktyvus visuomenės veikėjas, Lietuvos partizanų pagerbimo renginių organizatorius Stanislovas Burba. Šį muziejų darbėniškis įkūrė 1998 m. vasario 16 d. buvusiame literatūriniame muziejuje (Darbėnų vidurinėje mokykloje). Po gimnazijos renovacijos naujai atgimė ir Rezistencijos muziejus.

„Džiaugiuosi galėdamas būti su jumis tokioje nuostabioje šventėje. Esame istorijos dalis, turime savo istoriją branginti. Svarbu prisiminti, dėl ko buvo kovojama. Teko matyti siužetą, kokie jauni vyrai išėjo kovoti ir paaukojo savo gyvybes vardan Tėvynės, vardan savų šeimų. Jie negalvojo apie save, jiems buvo svarbu namiškiai, vaikai, laisvė. Džiugu, jog jaunimas turės tokią erdvę, kurioje galės prisiminti svarbias istorines akimirkas. Meilė Dievui, meilė žmonėms, meilė tėvynei mus riša ir jungia“, – kalbėjo Darbėnų klebonas Aivaras Pudžiuvelis, pašventinęs atnaujintą muziejų.

Be minėtojo muziejaus įkūrėjo S. Burbos atidarymo aktą pasirašė partizanų kovų dalyvis Juozapas Antanas Viluckis, rajono meras Juozas Mažeika ir Darbėnų gimnazijos direktorė Sonata Litvinienė.

Susirinkusieji vėliau išklausė mokinių parengtus pranešimus apie Kardo rinktinės partizanus: Darbėnų gimnazijos mokinys Artūras Daugintis kalbėjo tema „Kardo rinktinės vadas Kazimieras Kontrimas“ (darbo vadovė Rita Tamošauskienė), Pranciškonų gimnazijos mokinys Giedrius Kantaras – „Žemaičių apygarda“ (vadovė Sigita Jonaitienė), Pranciškonų gimnazijos mokinės Marija Neverauskytė ir Goda Račinskytė – „LLA Žemaičių legiono įkūrėjas Adolfas Kubilius-Adys“ (vadovas Vaidas Kuprelis). Genocido ir rezistencijos departamento Istorinių tyrimų programų skyriaus vedėja Edita Jankauskienė pristatė pranešimą „Partizaninis pasipriešinimas Žemaitijoje“, o Darbėnų gimnazijos istorijos mokytoja Rita Tamošauskienė pasakojo apie Kardo rinktinės partizanus ir jų kovą dėl laisvės.

Vėliau visi ragavo kareiviškos košės.