„Paauglystės“ sulaukusios moterys apipiltos gėlėmis

0
231

Laima STONKUVIENĖ

Kretingos muziejaus Baltojoje salėje trečiadienį vyko įspūdinga gimtadienio šventė. Didžiulis būrys valdžios atstovų, kolegų, bičiulių ir bendraminčių buvo susirinkę pasveikinti Kretingos moterų informacijos ir mokymo centro, mininčio 15-os metų gyvavimo sukaktį, darbuotojų. Jubiliejiniame forume „Moteris amžių sandūroje“ būta ne tik linksmų palinkėjimų, bet ir rimtų kalbų.

„Žmogaus gyvenime 15 metų – paauglystė, organizacijos – darbų branda. Darbai, atlikti savanorystės, sveikatos, lyčių lygybės ir verslo srityje, džiugino ir suteikė žinių kiekvienai moteriai, apsilankiusiai Moterų centre. Per 15 metų parašyta 60 projektų, skirtų moterims ir visuomenei, juose dalyvavo daugiau nei 10 tūkstančių dalyvių. O kiek dar suteikta konsultacijų, surengta konferencijų, forumų, akcijų, mokymų…“, – tokiais žodžiais gimtadienio šventę pradėjo jos vedėja Aida Mikutienė.

Sveikindama susirinkusiuosius, Moterų informacijos ir mokymo centro direktorė Jurgita Cinskienė prisipažino: „Prieš penkerius metus panašioje draugijoje mums linkėta gyvuoti dar dešimt metų. Žiūrėjome viena į kitą ir sakėme, jog gerai būtų išsilaikyti jau bent penkerius metus. Išgyvenome dar dešimt, vadinasi, jūsų linkėjimai buvo labai nuoširdūs. 15 metų organizacijai – laikas, kai jau žinai, kur eiti, ką su savo galimybėmis dar gali nuveikti. Organizacija negali gyvuoti be jai talkinančių žmonių, todėl šiandien pirmiausiai norime padėkoti moterims, kurios visada buvo su mumis, nuoširdžiai mums padėjo“.

Simbolinės dovanos ir Centro simbolis – tulpės įteiktos Lietuvos moterų draugijos pirmininkei Nijolei Steponkutei, pirmąją pastogę bibliotekos patalpose suteikusiai Aldonai Kerpytei, moterų sveikatinimo projektus padedančiai įgyvendinti Agnei Zuokienei, darbo paieškos abėcėlės ne vieną išmokiusiai Daliai Puidokienei, Centro atramos tašku kaimuose buvusioms Martinai Žąsytienei, Aldonai Mažeikienei ir Birutei Stalmokienei, savanorėms Irenai Augutienei ir Bronei Buivydienei, įgyvendinti projektus padėjusiai Sigutei Bendikienei. Padėkota ir Centro kūrimosi idėją palaikiusiai tuometei rajono mero pavaduotojai Liudai Silickienei.

Tulpės pražydo ir tądien vardadienius minėjusių Juozo Mažeikos ir Juozo Pelionio bei gimtadienius šventusių Almos Voveraitienės ir Meilės Tamošiūnienės rankose.

Šventės proga Centro darbuotojas sveikinęs rajono mero pavaduotojas Vytautas Ročys pripažino, jog, žinant, kokią veiklą Centras vykdo, gyvuoti 15 metų yra daug. „Rajonui esate labai reikalingos, ko siekiate, tą ir padarote. Atliekate labai kilnią misiją, ačiū Jums už tai“, – sakė V. Ročys. Jam pritarė ir Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danutė Skruibienė: „Kai prieš 15 metų kilo idėja kurti moterų informacijos ir mokymo centrą, jūsų tikslas buvo padėti moterims, kurioms reikia pagalbos. Tikslas pasiektas su kaupu: kiek įgyvendinta projektų, skirtų ne tik moterims, bet ir vyrams, kiek suteikta pagalbos, šviesta, konsultuota. Kad ir Jūs, ir Jūsų vykdoma veikla labai vertinama, rodo į gimtadienio šventę susirinkusiųjų skaičius. Spinduliuokite savo širdies šilumą ir toliau, tegu dalinamas gerumas Jums grįžta dešimteriopai“. Už aktyvų savivaldybės vardo garsinimą Lietuvoje, aktyvią veiklą bendruomenės labui Marijai Juškienei įteikta mero padėka.

Juozas Mažeika, sveikindamas jubiliejaus sulaukusio centro darbuotojas, šmaikštavo, kad jos – kaip vidaus degimo variklis: burzgia, bet neurzgia. „Linkiu, kad šis naudingas, prasmingas burzgimas tęstųsi. Be centro, jeigu jo neliktų, savivaldybė būtų tarsi išpjovus jai apendicitą ne toje vietoje“, – juokavo meras.

Šventės dalyviams priminta, kad Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras yra ne vienas – priklauso Lietuvos moterų draugijai, Europos moterų lobistinei organizacijai, Vakarų Lietuvos moterų organizacijų asociacijai, Kretingos rajono nevyriausybinių organizacijų sąjungai. Centro misija – gerinti rajono moterų ekonominę ir socialinę padėtį skatinant lyčių lygybės principų įgyvendinimą, keičiant stereotipinius požiūrius, skatinant verslo iniciatyvas, organizuojant švietėjišką ir mokomąją veiklą, suteikiant reikalingų žinių ir įgūdžių. Įgyvendinti projektai, kuriuos rėmė rajono savivaldybė, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos suaugusiųjų švietimo ir informacijos centras, įvairūs užsienio fondai ir kt., suteikė galimybę paliesti pačias svarbiausias moters gyvenimo sritis.

Apie kai kurias jų kalbėjo renginio viešnios: moterį ir švietimą – Lietuvos moterų draugijos vadovė Nijolė Steponkutė, moterį ir sveikatą – Agnė Zuokienė, moterį ir lyčių lygybę – Lygių galimybių plėtros centro vadovė Margarita Jankauskaitė, moterį ir šeimą – Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centro direktorė Dalia Puidokienė. Apie moterį ir verslą papasakojo Centro valdybos pirmininkė Snieguolė Benikienė. Buvo demonstruojami megzti verslo projektų dalyvės Aušros Juknevičienės rūbai.

Po kiekvieno pranešimo į stende esančio moters silueto plaukus įsegtas simbolis – rožinis kaspinas, širdutė, knyga, ranka ir t. t. Rašinį „Pasaka, kurioje nenorėčiau gyventi“ skaitė mergaičių lyderių „Tau, mergaite“ projekto rašinio konkurso apie smurtą artimoje aplinkoje nugalėtoja Ūla Bendikaitė.

Šventės dalyviai, žinoma, pamaloninti ir nuostabia muzika. Talentingiausių mokinių koncertą dovanojo Kretingos meno mokykla. „Su Kretingos moterų informacijos ir mokymo centru bendradarbiavimo sutartį pasirašėme prieš daugiau nei dešimt metų. Tada draugauti nutarė du bėdžiai – vienam reikėjo patalpų, kitam – kompiuterių. Šauniausia, kad Centro darbuotojos moko ne tik moteris, bet ir vyrus. Pats čia išmokau anglų kalbos, manau, pasaulyje dabar jau nebepasiklysčiau, mokėčiau kelio pasiklausti, – šmaikštavo mokyklos direktorius Bernardas Anužis. – Dirbkite ir toliau taip reikalingą darbą, rūpinkitės ne tik moterimis, bet ir jas mylinčiais vyrais. O kai norėsite ramumos, poilsio, neikite į jokius SPA, kvieskite mus. Labai džiaugiamės ir šiandien galėdami pamaloninti nuostabiais muzikos garsais“.

Pasveikinti paauglystės sulaukusio centro darbuotojų nusidriekė didžiulė eilė. Gėlių žieduose Jurgitą Cinskienę, Mariją Juškienę, Snieguolę Benikienę, Daivą Martinkuvienę „paskandino“ rajono savivaldybės Tarybos nariai Antanas Puodys ir Jūratė Laučiūtė, Imbarės seniūnas Antanas Turauskis, centro mama pavadinta Aldona Kerpytė, Juozas Pelionis, Martina Žąsytienė, kaimynės – Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos ir Kaimo plėtros asociacijos vadovės, M. Valančiaus viešosios bibliotekos direktorė Birutė Karčauskienė, rajono Policijos komisariato, Darbo biržos, Socialinių paslaugų centro ir kt. rajono institucijų atstovai, kolegės iš Klaipėdos, Gargždų, Priekulės. Dėkodami už draugystę, už daromus gražius ir prasmingus darbus, visi linkėjo kantrybės, atkaklumo, sėkmės, susikalbėjimo, Dievo palaimos.

Pasibaigus oficialiajai forumo daliai, svečių, kaip ir priklauso, laukė taurė šampano ir gimtadienio tortas. Kretingos moterų informacijos ir mokymo centrui skambėjo „Ilgiausių metų, ilgiausių!“

Originalūs vyriški megztiniai