Kretinga turi naują Garbės pilietį

Aistas MENDEIKA

Praėjusį ketvirtadienį įvykusiame posėdyje Kretingos rajono savivaldybės taryba „Garbės piliečio“ vardą suteikė kretingiškiui socialdemokratui, Tarybos nariui, Švietimo komiteto pirmininkui Valerijonui Kubiliui.

Buvusiam savivaldybės merui V. Kubiliui „Garbės piliečio“ vardas suteiktas už nuopelnus Kretingos rajono bendruomenės labui ūkio, sveikatos apsaugos, kultūros, švietimo, sporto, aplinkosaugos srityse.

Kretingos rajono Garbės piliečio vardo suteikimo komisijai dėl šio vardo suteikimo V. Kubiliui rekomendacijas pateikė dešimt rajono savivaldybės Tarybos narių. Rekomendacijai komisija pritarė ir teikė sprendimo projektą Tarybai, kuri jam pritarė.

Rajono Garbės piliečio vardas suteikiamas siekiant pagerbti Kretingos rajono žmones bei užsienio valstybių piliečius už nuopelnus ginant Lietuvos laisvę ir Nepriklausomybę, pasižymėjusius iškiliais darbais ir pasiekimais Kretingos rajono bendruomenei ūkio, verslo plėtros, sveikatos apsaugos, kultūros meno, švietimo, sporto, labdaros ir rėmimo, publicistikos, nusikalstamumo prevencijos, aplinkosaugos, ilgalaikės visuomeninės veiklos ir kitose srityse, už kilnius poelgius bei Kretingos rajono vardo garsinimą šalyje ir pasaulyje. Siūlymą dėl Garbės piliečio vardo suteikimo gali teikti ne mažiau kaip vienas trečdalis savivaldybės Tarybos narių, savivaldybės Administracijos padaliniai, bendruomenės, visuomeninės organizacijos ir kiti juridiniai vienetai.

Taip pat Kretingos rajono savivaldybės taryba nusprendė penkiems rajonui nusipelniusiems žmonėms skirti Kultūros ir meno premijas. Jos bus įteiktos Marijai Aldonai Juškienei – Kretingos moterų informacijos ir mokymo centro projektų koordinatorei už išskirtinę kultūrinę-švietėjišką veiklą; tautodailininkei Virginai Onai Laučienei – už reikšmingą etninės kultūros ir paveldo puoselėjimą; meno kūrėjui, tautodailininkui Tadui Šoriui – už aktyvią ir reikšmingą kūrybinę veiklą; Kretingos rajono kultūros centro Šukės skyriaus meno vadovui Alvydui Vozgirdui – už reikšmingą etninės kultūros ir paveldo puoselėjimą; Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos Vaikų literatūros sektoriaus vedėjai Danutei Žiobakienei – už išskirtinę kultūrinę-švietėjišką veiklą.

Šiemet kandidatus Kultūros ir meno premijoms gauti pasiūlė Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras, rajono tautodailininkų klubas „Verpstė“, savivaldybės administracijos Kultūros skyrius, rajono Kultūros centras bei M.Valančiaus viešoji biblioteka. Kretingos rajono biudžete šioms premijoms numatyta skirti 10 tūkst. litų.

Ankstesnis straipsnisMus vilioja Kretingos rajono piliakalniai
Kitas straipsnisKą mena šv. Antano rūmai