Kartenos bažnyčiai – pirmasis konkursinis projektas

baznyciaAistas MENDEIKA

Karteniškiai tikintieji nekantriai laukia kitų metų pavasario – tikimasi, jog iš Europos Sąjungos fondų pavyks gauti pinigų, už kuriuos ketinama suremontuoti Kartenos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčią.

Praėjusiame Kretingos rajono savivaldybės tarybos posėdyje kretingiškiai politikai vieningai pritarė idėjai parengti projektą „Kartenos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios rekonstrukcija“. Savivaldybė tampa jo įgyvendinimo partneriu, o teikėjas – Telšių vyskupija.

Tai bene pirmasis rajone parengtas projektas, kuriam teks rungtyniauti dar bent su dešimčia panašių projektų iš visos Lietuvos. Jo atsiradimo iniciatorė ir autorė Kartenos seniūnijos seniūnė Gintarė Padvaiskienė teigė, jog gauti lėšų bažnyčiai remontuoti gali ir nepavykti, bet projektas tokiu atveju vis tiek būtų įrašytas į rezervinį sąrašą. Tačiau G. Padvaiskienė tikisi, kad pavyks. „Būtų gaila jau vien tik sugaišto darbo. Rašyti projektą buvo gana sudėtinga, nes dalį reikėjo kurti anglų kalba. Taip pat ir skaičiavimai buvo kur kas sudėtingesni nei įprastų projektų“, – teigė seniūnė. Pasak jos, pradėjusi dirbti Kartenos seniūne ir sužinojusi, jog galima gauti lėšų bažnyčios remontui, ilgai negalvojusi sėdo rašyti projektą.

Kartenos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios vidus neseniai buvo restauruotas, tačiau išorėje darbininkams darbo netrūks. Pagal parengtą projektą gavus lėšų, planuojama suremontuoti bažnyčios mažuosius stogelius, sienas, duris bei langus. Taip pat darbininkų rankų laukia ir varpinė.

Projekto „Kartenos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios rekonstrukcija“ vertė – apie 800 tūkst. litų, o savivaldybei reikėtų prisidėti 10 proc.

Kaip teigiama istoriniuose šaltiniuose, pirmoji medinė Kartenos bažnyčia Karolio Chodkevičiaus buvo pastatyta 1629 metais. 1634-aisiais Mykolas Sapiega dovanojo jai jurisdiką miestelyje ir Gudelikės palivarką su Abakų, Budrių ir Šmulkščių kaimais. 1873 metais bažnyčia sudegė.

Vėliau Rusijos caro buvo prašoma leisti pastatyti Kartenoje naują mūrinę bažnyčią, tačiau šis prašymas liko nepatenkintas. Tikintieji gavo leidimą statyti tik medinę, kuri ir išliko iki šių dienų. 1881 metais bažnyčią konsekravo vyskupas Aleksandras Beresnevičius.

Kartenos bažnyčia yra neobarokinio stiliaus, papuošta medžio technikai neįprastais išraitymais. Bažnyčios priekinis bokštas primena mažytę varpinę. Viduje įrengti trys altoriai bei ypatingai dailaus darbo sakykla. Išlikęs ir 1715-ųjų metalinis kryželis-relikvijorius bei vieni archajiškiausių rajone istoriniai vėlyvojo baroko-klasicizmo stiliaus vargonai.

Šventorių juosia akmenine tvora, degtų plytų pseudogotikiniai mūro vartai su piramidiniu bokštu centre ir kalvio darbo ornamentuotais kryželiais.

Kartenos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios kompleksas 2005-aisiais paskelbtas valstybės saugoma kultūros vertybe.

Reklama:
Vartai