Kartenai gražinti – papildomas finansavimas

0
270

kartena2Ministras Dailis Alfonsas Barakauskas pasirašė įsakymą, kuriuo skyrė papildomą finansavimą Kartenos miestelio viešajai infrastruktūrai gerinti.

Šiam Kretingos rajono savivaldybės administracijos vykdomam projektui „Kretingos rajono kultūros centro Kartenos filialo rekonstrukcija ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymas“ papildomai skyrus daugiau nei 197 tūkst. Lt Europos Sąjungos (ES) fondų lėšų, visa ES lėšų dalis padidėjo iki 1 mln. 939 tūkst. Lt.

Papildomų lėšų projekto vykdytojams prireikė projekto įgyvendinimo metu padidėjus rangos darbų kainai po įvykusių viešųjų pirkimų ir nusprendus papildomai rekonstruoti pėsčiųjų takus ir įrengti įvažiavimą prie kultūros centro pastato.

Įgyvendinant šį projektą gerinama Kartenos gyventojų netenkinanti miestelio infrastruktūra, atliekami gyvenimo kokybę gerinantys darbai: rekonstruojamas bei veiklai pritaikomas kultūros centro filialo pastatas, rekonstruojami lauko inžinieriniai tinklai, tvarkoma ne tik pastato, bet ir kita viešoji Kartenos aplinka – įrengiami šaligatviai prie klubo ir administracinio pastato, asfaltuojamos aikštelės remontuojama mūro siena, įrengiamos vejos ir šaligatvių bei aikštelių apšvietimas.

Minėtas projektas įgyvendinamas pagal VRM administruojamą priemonę „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“. Šiai priemonei finansuoti iš viso skirta bemaž 347 mln. Lt ES fondų lėšų. Iki 2015 m. pabaigos pagal šią priemonę numatoma įgyvendinti 213 kompleksinės plėtros projektų. Už atliktus darbus šiuo metu išmokėta bemaž 301 mln. Lt ES lėšų, jau įgyvendinta 118 projektų.

Pagal minėtą priemonę VRM administruoja 4 Kretingos rajono savivaldybės vykdomus projektus, kurių finansavimui skirta daugiau nei 4 mln. 873 tūkst. Lt ES fondų lėšų. Už atliktus darbus jau išmokėta daugiau nei 4 mln. 354 tūkst. Lt ES fondų lėšų. Visiškai įgyvendinti du projektai – rekonstruotas Salantų kultūros centras bei Kretingos rajono kultūros centro Raguviškių filialas ir sutvarkyta abiejų miestelių gyvenamoji aplinka.