Grūšlaukės mokyklai – 160 metų

Rasa GEDVILAITĖ |

„Laike – kaip žvakėj, tirpsta mūsų metai, dienos… Šiandieną laiko skrynią atverčiame 160-tąjį kartą. Čia sugulę visi svarbiausi mokyklos įvykiai“, – tokiais žodžiais atvykusius buvusius ir esamus mokinius, mokytojus, svečius pasitiko Grūšlaukės pagrindinės mokyklos 160 metų sukakties minėjimo organizatoriai.

Jaunieji grūšlaukiškiai kartu su pradinių klasių mokytoja Ramune Stonkuviene ir geografijos mokytoju Drąsučiu Bardausku, atvėrę skrynią, kurioje slypėjo ir geri, ir ne tokie geri mokyklai metai, pakvietė visus pakeliauti laiko takais. Mokykla Grūšlaukėje savo metus skaičiuoja nuo 1853 metų. „Pirmosios žinios apie Grūšlaukės mokyklą siekia vyskupo Motiejaus Valančiaus laikus“, – kalbėjo vedėjai. Jau XIX a. viduryje kaime veikė parapinė mokykla, kurioje mokėsi 45 vaikai. Po 1863 m. sukilimo ji panaikinta, nes valsčiaus centras buvo perkeltas į Salantus. Nelikus valsčiaus, neliko ir mokyklos. „Sukilimo vadovai nužudyti, ištremti, uždrausta lietuviška spauda, katalikų parapinės mokyklos uždaromos, nelieka jos ir Grūšlaukėje. Likusiose valdiškose mokyklose nebuvo dėstoma lietuvių kalba“, – istorijos vingiais vedė šventės vedantieji.

1920 m. atidaryta pradžios mokykla, joje mokėsi iki 60 mokinių, o mokytojų buvo tik vienas, vėliau – du. Patalpos jai buvo nuomojamos iš ūkininkų. O nuo 1942 m. pradžios mokykla veikė pas ūkininką Vytautą Benetį, 1944 m. iškelta pas Antaną Kusą, nes, prasidėjus karui, Benečių mokykloje buvo įkurdinta karo ligoninė. Pamokos vykdavo dviem pamainomis, mokinių buvo daug ir vienoje pamainoje netilpo. Po metų mokykla vėl perkelta pas V. Benetį.

1946 m. gegužės 22 dieną, užsidegus Grūšlaukės kaimui, sudegė ir mokykla, todėl ji buvo perkelta į Peldžių pradinę mokyklą. Čia mokiniai laikė tik ketvirtos klasės egzaminus. Mokyklą lankiusios grūšlaukiškės prisiminė ten vykusias pamokas, kaip buvo lankoma.

1946 m. rudenį mokykla įsikūrė pas E. Rutienę, Galalyje ir pas P. ir F. Lapinskus. Mokyklos veikė dviem pamainom, nes mokinių buvo daug. Mokyklose dirbo Adolfina Mačernytė, Kazys Dobrovolskis, Elena Urbonavičiūtė, Albinas Anužis, Feliksas Alonderis.

1949-1950 m. mokykla sulaukė gerų permainų – pastatytas medinis septynmetės mokyklos pastatas. Pirmoji šios mokyklos direktorė buvo E. Urbonavičiūtė, po jos mokyklai vadovavo Justinas Bierontas, o nuo 1954 m. iki 1957 m. – Jurgis Račkauskas.

1961 m. Grūšlaukės septynmetė mokykla reorganizuota į aštuonmetę, o 1975 m. iškilo dabartinis mokyklos pastatas. Ilgiausiai – 1978-2008 m. – šiai mokyklai vadovavo Jonas Paulikas. Pertvarkos mokykloje vyko ir tuo metu: 1990 m. Grūšlaukės aštuonmetė mokykla pertvarkyta į devynmetę, o po devynių metų – į pagrindinę. 2000 m. buvo išleista pirmoji dešimtokų laida. Nuo 2008 m. mokyklai vadovauja dabartinė mokyklos direktorė Petronėlė Jocienė.

Dar vienos džiugios naujienos mokyklos bendruomenė sulaukė 2009 m., kai imtas renovuoti mokyklos pastatas, po metų darbai baigti. Mokykla išleido 61 mokinių laidą.

Direktorė P. Jocienė už tai, kad mokykla buvo labai greitai renovuota, padėkojo Kretingos rajono savivaldybėms vadovams. „Per pusmetį pasikeitė klasės, tapo šiuolaikiškomis, estetiškomis, taip pat turime naujus suolus, naują aktų salę, kurios iki šiol neturėjome, pastatytas valgyklos priestatas. Yra viena problema – skaitykloje neliko kompiuterių, bet galbūt netruks ir ši problema išsispręsti“, – kalbėjo P. Jocienė. Ji taip pat pristatė mokyklos vykdomus projektus, organizuotus renginius, kalbėta apie dalyvavimą Europos Sąjungos projektuose siekiant pritraukti intelektualinius ir materialinius išteklius, apie bendradarbiavimą su vietos bendruomene.

Direktorė pasidžiaugė naujai pastatytu stogastulpiu mokyklos kiemelyje, kurį sukūrė tautodailininkas Adolfas Viluckis.

Mokyklą su garbingu jubiliejumi sveikino ir valdžios atstovai, buvę mokiniai ir mokytojai, kuriems skirtos skambios dainos, šokiai. O prisiminimų būta daug ir įvairių.

————————————
Reklama:
VESTUVINĖS SUKNELĖS Vestina

Ankstesnis straipsnisĮžiebti Kalėdų eglę lietus nesutrukdė
Kitas straipsnisVyksta konkursas skatinantis, jog jūsų gydytojas rašytų dailyraščiu