Daugėja valstybės tarnautojų

0
246

Aistas MENDEIKA

„Ruošdamas šį sprendimo projektą, jaučiausi blogai“, – užvakar įvykusiame Kretingos rajono savivaldybės tarybos posėdyje, pristatydamas sprendimo projektą, pagal kurį savivaldybės Administracijoje įsteigiamos trys naujos valstybės tarnautojų pareigybės, rajono biudžetui kainuosiančios per 77 tūkst. litų per metus, sakė Administracijos direktorius Virginijus Domarkas.

Anot jo, pateiktas sprendimo projektas prieštarauja savivaldybės politikai mažinti biurokratinį aparatą, tačiau to daryti neleidžia šalies valdžia, nemažinanti biurokratinės naštos savivaldybėms. „Kai perduodate valstybės deleguojamas funkcijas savivaldybei, duokite ir pinigų joms vykdyti“, – sakė jis Tarybos posėdyje dalyvavusiai Seimo narei Jolitai Vaickienei.

Administracijos direktorius V. Domarkas tikino, jog dabar dirbantys valstybės tarnautojai nepajėgs tinkamai vykdyti savo pareigų, kurių padaugėjo pasikeitus kai kuriems teisės aktams ir padidėjus reikalavimams, todėl būtina įsteigti dar tris etatus.

Sprendimo projekte siūlyta Žemės ūkio skyriuje papildomai įsteigti vieną valstybės tarnautojo pareigybę, kurią užėmęs specialistas kurtų skaitmeninę melioracijos statinių duomenų bazę, kontroliuotų pasikeitimus po atliktų melioracijos statinių remonto, registruotų rekonstrukcijų darbus bei vykdytų kitas su melioracija susijusias funkcijas. Šiai pareigybei papildomų lėšų nereikėtų, nes pakaktų Žemės ūkio skyriaus gaunamų specialiųjų tikslinių dotacijų Žemės ūkio ministerijos kuruojamoms valstybinėms funkcijoms atlikti.

Taip pat siūlyta Civilinės saugos ir sanitarijos skyrių pervardinti į Civilinės saugos ir viešosios tvarkos skyrių, papildomai įsteigiant dvi specialistų-valstybės tarnautojų pareigybes. Pasak Administracijos direktoriaus, naujieji specialistai vykdytų viešosios tvarkos priežiūros funkcijas. Vienas iš jų būtų skyriaus vedėjo pavaduotojas, kuris koordinuotų visą darbą, o kitam būtų galima pavesti vykdyti korupcijos prevenciją, kontrolę bei teisės aktų antikorupcinį vertinimą. Taip pat reikėtų papildyti skyriuje esančio vyr. specialisto pareigybės aprašymą, įrašant viešosios tvarkos vykdymo funkcijas, kad, esant būtinumui, galėtų padėti kitiems skyriaus specialistams.

Šioms naujoms pareigybėms finansuoti reikėtų per 77 tūkst. litų per metus.

Toks savivaldybės Administracijos direktoriaus V. Domarko siūlymas sukėlė kai kurių Tarybos narių pasipriešinimą. Daugiausiai dėmesio atkreipta į įvairias taisykles bei jų laikymąsi. Mat nustatomi įvairūs draudimai, o kontroliuoti, kaip jų laikomasi, nėra kam. Kitaip tariant, uždrausta vedžioti šuniukus parkuose, tačiau juos vaikytis ir bausti pažeidėjus nesą kam.

Tarybos narys Vytautas Lukauskas klausė savo kolegų, kas padaryta, kad gyventojai savo automobiliais neužkištų daugiabučių namų kiemų, nepaliktų jų gatvėse. Politiko nuomone, nepadaryta nieko. „Pirmiausia reikia sudaryti sąlygas, kad žmonės galėtų laikytis nustatytų taisyklių, o tik tada galvoti apie naujus etatus. Esu prieš jų steigimą“, – sakė V. Lukauskas.

Tarybos nario Algimanto Šoblinsko nuomone, naujo skyriaus galbūt ir reikėtų, bet ne dabar. Pasak jo, reikia daugiau pareikalauti iš dabar dirbančių darbuotojų. „Netrukus tapsime biudžetininkų šalimi“, – piktinosi politikas.

Kad būtina skirti daugiau dėmesio viešajai tvarkai, karštai pritarė Tarybos narė Augenija Juknevičienė. Ji ragino kitus Tarybos narius pasidomėti infekcinių susirgimų statistika, pažiūrėti, kokiu greičiu daugėja jais susergančių žmonių. Todėl, jos nuomone, nauji etatai yra būtini.

Diskutuojant dėl naujų pareigybių steigimo vis dėlto buvo surastas „aukso vidurys“. Dėl naujo melioracijos specialisto etato įsteigimo niekas neturėjo jokių priekaištų, o dvi viešosios tvarkos specialistų pareigybes galima steigti tik tuo atveju, jei viena bus finansuojama skiriant papildomas lėšas iš biudžeto, o kita – panaudojant galimus finansavimo rezervus.