Vydmantiškiai reikalauja savo seniūnijos

vydmantaiAistas MENDEIKA >>

Kitą savaitę vyksiančiame Kretingos rajono tarybos posėdyje politikai spręs svarbų klausimą – patenkinti Vydmantų, Parąžės, Liepynės, Kiauleikių, Pryšmančių gyventojų prašymą įsteigti naują Vydmantų seniūniją ar ne.

Vydmantų kaimo bendruomenės inicijuota gyventojų apklausa parodė, jog dauguma joje dalyvavusių žmonių norėtų, kad atsirastų Vydmantų seniūnija. Apklausoje dalyvavo 767 aplinkinių kaimų gyventojai, už Vydmantų seniūnijos steigimą pasirašė 741.

Bendruomenės pirmininkė Augustina Urbienė teigė, kad ji kartu su naujosios seniūnijos steigimo šalininkais jaučiasi pakiliai ir tikisi, jog rajono politikai atsižvelgs į žmonių pageidavimus. „Jau ne vienerius metus tikinome valdžią, kad reikia Vydmantų seniūnijos. Kalbėta daug, tačiau dabar manome, kad mūsų balsas bus išgirstas“, – sakė ji.

Bendruomenės pirmininkės nuomone, įsteigus Vydmantų seniūniją jos gyventojams būtų daug patogiau pasiekti artimiausią savo valdžią, daug lengviau ir greičiau išspręsti iškylančias problemas, nes nebereikėtų važiuoti į Kretingą, kur įsikūrusi Kretingos kaimiškosios seniūnijos administracija.

Taip pat tikimasi, jog įsikūrus naujai seniūnijai pagerėtų ir kiti reikalai. Pasak A. Urbienės, atsirastų daugiau galimybių tvarkyti ne tik Vydmantus, bet ir kitus kaimus. „Vydmantai neturi net savo bažnyčios, nuolat gyvenvietei tvarkyti trūksta lėšų. Įkūrus seniūniją, galėtume paieškoti pinigų įvairiuose fonduose, visa gyvenvietė, kartu su seniūnu, galvotų, kur jų gauti“, – sakė pirmininkė.

Beje, anot A. Urbienės, ateities perspektyvose vydmantiškiai planuoja pasistengti, kad Vydmantai gautų miestelio statusą.

Kretingos seniūnijos seniūnas Antanas Gedminas sakė negalintis kažką labai komentuoti, nes esą toks yra žmonių apsisprendimas. Įkūrus Vydmantų seniūniją, Kretingos seniūnijai pasidarytų lengviau dirbti. Anot A. Gedmino, dabar seniūnija yra labai didelė, turinti daug gyventojų. Lėšų gyvenvietėms prižiūrėti nuolat trūksta, todėl kai kurie žmonės, matyt, dabartine situacija nelabai patenkinti.

Pasak seniūno, Vydmantų gyvenvietės gatvių, kelių infrastruktūra esanti labai prasta, o jai sutvarkyti reikia ne vieno milijono litų. „Gal įkūrus atskirą Vydmantų seniūniją būtų galima gauti papildomų lėšų“, – svarstė A. Gedminas.

Šiek tiek anksčiau savivaldybės Tarybos nariai jau karštai diskutavo Vydmantų seniūnijos įsteigimo tema. Politikų nuomonės anuomet išsiskyrė, nors nė vienas neprieštaravo minčiai, jog nauja seniūnija reikalinga. Didžiausi prieštaravimai kilo diskutuojant apie ekonomines galimybes. Pasak kai kurių Tarybos narių, kurti naują seniūniją kol kas nepalankus metas, nes daug svarbesnėms problemoms išspręsti trūksta lėšų. Juolab, kad, stengiantis taupyti lėšas, kituose šalies rajonuose daroma priešingai – seniūnijų skaičius mažinamas sujungiant mažesnes. Įkūrus naują seniūniją, reikės ir naujiems jos tarnautojams mokėti atlyginimus, surasti patalpas, jas remontuoti, mokėti už komunalinius patarnavimus ir t. t.

Atrodo, jog dabar politikams teks gerai pamąstyti, nes patys vydmantiškiai ėmėsi iniciatyvos ir privertė juos pagaliau apsispręsti, o ne veltis į diskusijas, neduodančias jokių rezultatų.