Ūkininkų vadovai nepasikeitė

stonkusĮvyko Lietuvos ūkininkų sąjungos Kretingos skyriaus ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Jo metu išklausyta pirmininko Antano Stonkaus 2008-2013 metų veiklos ataskaita, išrinkta skyriaus valdžia.

Organizacijos vairą dar trejiems metams rajono ūkininkai vėl patikėjo A. Stonkui. Į skyriaus Tarybą, be jo, išrinkti Nijolė Pielikienė, Virginijus Čėsna, Bronius Milius, Artūras Turauskis, Algimantas Mačiukas, Juozas Butkevičius, Gražina Stankevičienė, Valdas Navickas.

Susirinkime vienbalsiai patvirtinta ir skyriaus finansinė atsakaita, kurią pateikė Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos vedėja Gražina Poškienė.

Nepasikeitė ir Lietuvos žemės ūkio rūmų (ŽŪR) vadovai. Žemės ūkio rūmuose Kaune įvykusiame suvažiavime, kuriame dalyvavo ir Kretingos atstovai, pirmininku antrai ketverių metų kadencijai išrinktas Andriejus Stančikas, už jį balsavo 43 delegatai iš 48 dalyvavusių. A. Stančiko pavaduotojai taip pat liko tie patys – Sigitas Dimaitis ir Bronius Markauskas.

Suvažiavime taip pat išklausyta A. Stančiko veiklos 2011-2013 m. ataskaita, pateikta finansinės būklės apžvalga, išrinkti ŽŪR tarybos, Etikos ir procedūrų, revizijos komisijų nariai ir kt.

„Švyturio“ informacija

Reklama
———————————–

Kraustymo paslaugos Klaipėdos mieste