Suabejota „Kretingos vandenys“ vadovo veikla

Aistas MENDEIKA

Rajono savivaldybės tarybos posėdyje patvirtintos savivaldybei priklausančių įmonių vadovų 2013 metų veiklos ataskaitos, bet ne visos. Daugumai vadovų politikai klausimų neturėjo arba po kelis ne itin reikšmingus, tačiau prakalbę apie bendrovę „Kretingos vandenys“, Tarybos nariai nusprendė jos direktoriaus ataskaitą svarstyti gegužę vyksiančiame posėdyje.

Pirmoji Tarybos nariams pristatyta savivaldybės įmonės „Kretingos komunalininkas“ direktorės Renatos Surblytės praėjusių metų veiklos ataskaita. Jos svarstymas užtruko tik kelias minutes, kol politikai paspaudė mygtukus ir balsavo už sprendimo projektą jai pritarti. Po to prieš Tarybą stojusį UAB „Kretingos turgus“ direktorių Nerijų Tertelį Tarybos narys Konstantinas Skierus perspėjo, kad pastarasis per daug „neįsijaustų“ dalindamas nuolaidas turgaus prekiautojams. Politikui kelia nerimą tai, jog bendrovė vieną dieną gali nebeuždirbti pelno ir savivaldybei reikės ją dotuoti.

Tarybos nario Stepono Baltuonio nuomone, Kretingos turgus sunaudoja labai mažai lėšų, uždirba irgi nedaug, o reikalingas labiau kaip etnografinis objektas. „Galbūt jį reikėtų prijungti prie muziejaus“, – siūlė politikas.

Kiek turguje galima surasti etnografijos ar kokia muziejine vertybe jis taptų, Tarybos nariai nesiaiškino. Tačiau savivaldybės meras J. Mažeika visiems priminė, jog turgus atlieka labai svarbią socialinę funkciją.

Bendrovės direktoriui N. Terteliui liko tik klausytis ir palaukti jo ataskaitai pritarusios Tarybos balsavimo rezultatų.

Šiek tiek daugiau klausimų kretingiškiai politikai uždavė UAB „Kretingos autobusų parkas“ direktoriui Ramūnui Korsakui. Tarybos narys Antanas Kalnius pasidomėjo maršruto Palanga-Naujoji Akmenė naudingumu. Pasak politiko, jis esąs nuostolingas, todėl Tarybos narys abejojantis jo reikalingumu.

Anot bendrovės direktoriaus R. Korsako, iš Palangos į Naująją Akmenę kursuojantys autobusai kretingiškiams reikalingi, nes jie važiuoja ir pro Kretingos rajoną, keleivius veža į Plungę, Mažeikius, ne tik į Naująją Akmenę ar Palangą. Įmonės Stebėtojų tarybos pirmininkas Povilas Turauskis tikino, jog šis klausimas svarstytas ir Stebėtojų taryba nutarė šį maršrutą palikti. Tačiau jis pasiūlė pagalvoti apie maršrutų atidavimą privatininkams. Jo nuomone, pastarieji važinėja tik pelningais maršrutais, o savivaldybei priklausanti įmonė patirianti nuostolius. Juo labiau, kad, pasak politiko, kituose šalies rajonuose stengiamasi atsisakyti privatininkų paslaugų.

Meras patikino, jog šia tema bus kalbama gegužę vyksiančiose diskusijose apie Autobusų parko, privatininkų bei mokyklinių autobusų maršrutus, galimybes juos suderinti.

Tikėtasi, jog prieš rajono Tarybą stojus UAB „Kretingos šilumos tinklai“ direktoriui Jonui Barzdžiui, vėl įsiplieks diskusijos dėl kažkada sudarytų biokuro pirkimo sutarčių. Tačiau taip neatsitiko ir bendrovės vadovo ataskaita buvo patvirtinta be ginčų.

Pradėjus svarstyti UAB „Kretingos vandenys“ direktoriaus Gedimino Valinevičius ataskaitą, Tarybos narys K. Skierus lyg ir mėgino patikinti politikus, jog įmonės vadovo ataskaita nesusijusi su savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos atlikto riboto audito išvadomis, todėl ją reikėtų svarstyti. Tačiau Tarybos nario Almanto Skruibio nuomonė buvo kitokia. Pasak jo, įmonės direktoriaus ataskaitą vertino ir frakcijos nariai, nutarta, jog auditorių išvadas įvertinti vis dėlto reikia. „Auditorių išvadose yra daug faktų, kurie kelia nemažai įtarimų dėl neskaidrios įmonės veiklos“, – sakė politikas.

Savivaldybės kontrolierių išvados buvo pateiktos kovo 17-ąją, tačiau iki šiol, anot A. Skruibio, abejonės neišsklaidytos. Todėl siūloma UAB „Kretingos vandenys“ vadovo ataskaitą svarstyti kitą mėnesį vyksiančiame Tarybos posėdyje. Šiam pasiūlymui pritarė dauguma Tarybos narių.

Vis dėlto didžiausią politikų šurmulį sukėlė ne vadovo ataskaita ir ne auditas ar jo išvados, bet tai, kad apie pastarąsias, pakankamai nepalankias bendrovei, buvo paskelbta spaudoje. Tarybos narys A. Skruibys teigė esąs įsitikinęs, jos būtina viską išsiaiškinti. „Kaip po tokių parašymų reikia dirbti įmonės vadovui? Būtina išdėstytus teiginius paneigti arba patvirtinti“, – teigė politikas.

Kitaip tariant, lyg ir spauda tapo kalta, kad prie sienos spaudžiamas bendrovės „Kretingos vandenys“ vadovas. Atrodo, jog Tarybos narys A. Skruibys įsitikinęs, kad apie savivaldybės įmonių veiklą visuomenę informuojanti žiniasklaida informaciją pirmiausia turėtų pateikti Tarybai, kuri nuspręstų, ką skaitytojai gali žinoti, o ko ne.

Po užsitęsusių diskusijų, kurias užbaigė meras J. Mažeika, priminęs, jog visi Tarybos nariai yra vieši asmenys, UAB „Kretingos vandenys“ vadovo praėjusių metų veiklos ataskaitą nutarta svarstyti gegužę. Tikimasi, per mėnesį įmonės direktorius G. Valinevičius sugebės pasirūpinti tvarka bendrovėje, o politikai išsamiai susipažinti su auditorių išvadomis. Pasak mero, auditas įmonėje buvo atliktas Kontrolės komiteto nurodymu, todėl auditoriai ataskaitą pateikė būtent šiam komitetui, o kiti Tarybos nariai su ja susipažinti negalėjo.

Pasak Kontrolės komiteto pirmininko K. Skieraus, komiteto nariai ketins „Kretingos vandenų“ audito ataskaitą dar kartą svarstyti kartu su Korupcijos prevencijos komisijos nariais ir pateikti oficialią išvadą Tarybai.