Sprogus rezervuarui gyventojai liks saugūs

Aistas MENDEIKA

Praėjusį ketvirtadienį sprogus vienam naftos produktų rezervuarui Būtingėje, kilo pavojus dviejų Darbėnų seniūnijos kaimų žmonėms. Rajono savivaldybės Ekstremalių situacijų operacijų centro (ESOC) nariai suskubo imtis apsaugos priemonių bei organizuoti gyventojų evakuaciją. Pagal tokį scenarijų ketvirtadienį įvyko savivaldybės civilinės saugos stalo pratybos.

Pratyboms vadovavo ESOC koordinatorė, savivaldybės Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danutė Skruibienė. Pasak jos, įvykus avarijai Būtingėje, esant atitinkamai vėjo krypčiai, kiltų didelis oro užterštumo pavojus pirmiausia Darbėnų seniūnijoje. Todėl daugiausia rūpesčių kiltų seniūnui Edvardui Stalmokui. Jam kartu su savivaldybės atsakingais darbuotojais tektų pasirūpinti gyventojų evakuacija iš pavojingų zonų, informacijos apie nelaimę suteikimu, perspėjimu.

Stalo pratybose taip pat dalyvavo ir rajono specialiųjų tarnybų pareigūnai, Visuomenės sveikatos centro, Aplinkos apsaugos agentūros darbuotojai. Pratybas vertino Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Civilinės saugos skyriaus vedėjas Stanislovas Kučinskas, vyriausioji specialistė Birutė Narmontienė, vyresnioji specialistė Irma Slausgalvienė, o jas stebėjo gausus būrys svečių iš kaimyninių savivaldybių – Palangos, Šilutės, Klaipėdos bei Neringos.

Pratybų vadovė D. Skruibienė teigė, jog visos institucijos pavojaus atvejams yra tinkamai pasirengusios. Numatytos vietos, kur būtų evakuojami žmonės iš užterštų teritorijų, pasirūpinta transporto priemonėmis. Policijos pareigūnai operatyviai atsirastų pavojingose vietose ir perspėtų pravažiuojančius automobilių vairuotojus arba visiškai nutrauktų eismą.

Pasak kretingiškių ugniagesių, jei jiems tektų vykti į Būtingę ir padėti tenykščiams kolegoms, reikėtų šauktis pagalbos iš aplinkinių rajonų oro užterštumui matuoti. Anot D. Skruibienės, įsitikinta, jog Gargždų ar Klaipėdos ugniagesiai atskubėti į pagalbą yra pasirengę.

Pasibaigus pratyboms, jų dalyviai nuvyko į Būtingę, kur esą įvyko avarija. AB „Orlen Lietuva“ Būtingės terminalo saugumo tarnybos atstovas Kęstutis Verpečinskas papasakojo apie terminalo darbą bei saugumo priemones, prevenciją. Pasak jo, įmonėje nuolat kruopščiai prižiūrimi visi įrenginiai, periodiškai atliekamos vidinės diagnostikos bei rizikos analizės, todėl tikimybė, jog gali įvykti koks nors pavojingas incidentas, yra labai maža.