Salantų bibliotekoje – gyva gimtoji tarmė

Įgyvendinant projektą „Rokoukemies ė korkem žemaitiška“, Salantų bibliotekoje vyko literatūrinė popietė, kur didžiausias dėmesys buvo skirtas gimtajai žemaičių tarmei ir vietos kūrėjams.

Kaip „Švyturiui“ sakė Salantų bibliotekos vedėja Jūratė Maciuvienė, renginys buvo skirtas paminėti Tarmių metus. „Siekiame skatinti vietos gyventojus gerbti ir mylėti savo tarmę, prisidėti prie jos išlikimo ir puoselėjimo. Ir Salantuose, ir aplinkiniuose kaimuose yra žmonių, kurie gimtąja tarme rašo eilėraščius, kuria prozos kūrinius ar dainas. Popietės metu pristatėme ne vien tik vietos kūrėjus, bet ir šiuose kraštuose užrašytą smulkiąją tautosaką, liaudies dainas, senolių pasakojimus“, – teigė ji.

Bibliotekoje veikia knygų ir kitų spaudinių paroda „Tep rokavuos senuovie“.

Į biblioteką susirinkusiems gimtosios tarmės mylėtojams ir puoselėtojams savo žemaitišką kūrybą skaitė Aldona Anužienė ir Daiva Stonkuvienė, savo kūrybos dainas, sužavėjusias popietės dalyvius, atliko salantiškis Vaclovas Kaubrys. Mokytojas Vidmantas Budrys skaitė autorių, rašančių žemaičių tarme, kūrinius.

Žmonės, dalyvavę popietėje, prisiminė ir mielai vieni kitiems porino žemaitiškus anekdotus, įvairius palyginimus ir patarles. Pasibaigus renginiui, jo dalyviai negailėjo padėkos žodžių bibliotekininkėms J. Maciuvienei ir Angelei Kripienei už dovanotas mielas širdžiai akimirkas. Bibliotekininkės pasidžiaugė aktyviais savo skaitytojais, kurie bibliotekoje ne tik skaito knygas ar spaudą, bet ir yra dažni renginių svečiai, pagalbininkai, o kartais net vieno ar kito sumanymo iniciatoriai.

Vitalija VALANČIUTĖ