Pranciškonų gimnazija – moderni ir atvira visiems mokykla

0
403

gimnazijaLaima STONKUVIENĖ |

Kretingos pranciškonų gimnazija pernai atšventė 80 metų įkūrimo ir 5-erių metų, kai yra nevalstybinė, broliams pranciškonams priklausanti mokykla, sukaktis. 2013-ieji gimnazijai buvo ypatingi ir tuo, kad baigta renovacija ir itin modernizuota mokymosi aplinka.

Privalu gerbti kitų siekį mokytis

„Tyrimai rodo, kad tėvai iš mokyklos labiausiai tikisi žinių ir gerų santykių. Esame katalikiška mokykla ir santykiams puoselėti turime tvirtą pamatą. Gimnazijoje dirba 2 kapelionai ir direktoriaus pavaduotojas sielovadai. Mokinių tarpusavio santykiams ugdytis organizuojama daug įvairių sielovados veiklų. Kiekvienai klasei per metus bent vieną dieną skiriame rekolekcijoms, per kurias mokiniai išvyksta iš gimnazijos kartu su klasės auklėtoju ir kapelionais. Mokiniai skiria laiko apmąstymams, mokosi pažinti save ir pasaulį. Kasmet kelios mokinių grupės vyksta į piligrimines keliones – į Tezė Prancūzijoje, į Italiją bei Ispaniją, Santjago de Compostela. Vyresniųjų klasių mokiniams organizuojamos Kairos ir Tekos rekolekcijos. Kapelionai su mokiniais vykdo Solidarumo akcijas: renka labdarą, pagelbsti vienišiems žmonėms, antradieniais mokinių grupės su Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba lankosi neįgaliųjų ugdymo centre“, – pasakojo mokyklai šeštus metus vadovaujantis direktorius Leonas Šidlauskas.

Gimnazijos kapelionai talkina klasių auklėtojams sprendžiant mokinių konfliktines situacijas ar asmenines problemas. Kiekvienu smurto, patyčių didesnio prasižengimo atveju mokinys savo poelgį aptaria su klasės auklėtoju ir kapelionu. Tai, anot direktoriaus, labai veiksminga priemonė. Kapelionai dalyvauja klasių valandėlėse, palaiko gimnazijos ryšius su tėvais, dalyvauja mokinių ekskursijose. Per Adventą ir Gavėnią prieš pamokas vyksta trumpi vieši klasių prisistatymai giedant, skaitant Šv. Raštą skaitiniu ar savo parengtus tekstus. Tai skatina ir mokinių kūrybiškumą, moko viešai elgtis ir parodyti savo talentus.. Advento laikotarpiu kiekvienos klasės mokiniai ir tėvai organizuoja vakarą, kurio metu ir klasės tėvai, ir vaikai paprasčiausiai pabendrauja, pasikalba, paragauja savo atsineštų valgių, mokiniai parodo savo parengtą programą. Bendrystę skatina ir klasių išvykos, kelionės po Lietuvą bei užsienį. Gimnazija bendrauja su Vokietijos, Danijos, Vengrijos mokyklomis, kiekvienais metais vyksta į pažintines keliones į Vokietiją ir Prancūziją. „Mums svarbu, kad vaikas džiaugtųsi mokykla, turėtų saugias ir modernias mokymosi sąlygas. Tačiau savo mokiniams ir jų tėvams keliame vieną sąlygą: gerbti kitų siekį mokytis ir veikti kartu“, – akcentavo gimnazijos vadovas.

Pasiekimai

Gimnazijos vadovybė ir savininko teises turintys broliai pranciškonai yra dėmesingi, paslaugūs, bet ir reiklūs čia dirbančiam mokytojui. Žinia apie gimnazijos informatikos, gamtos mokslų, technologijų kabinetus, biotechnologijų laboratoriją, interaktyvių lentų, nuolatinį ugdymosi aplinkos modernizavimą, netradicinių mokymosi erdvių kūrimą yra pasiekusi ne tik Kretingos mokinių mokinius ir jų tėvus – sulaukiama daug kitų miestų mokyklų, savivaldybių švietimo vadovų, švietimo ir mokslo ministerijos specialistų išskirtinio dėmesio.

„Pažvelkime į praėjusių mokslo metų ir šiandienos mūsų mokinių ir jų mokytojų pasiekimus: Inesa Rinkevičiūtė respublikiniame jaunųjų filologų konkurse apdovanota aukso medaliu ir I laipsnio diplomu už geriausią publicistiką (mokytoja Daiva Ataitė), mūsų mokinė Lina Mačernytė tapo Visuotinės švietimo savaitės respublikinio haiku konkurso „Aš – viso pasaulio pilietis“ nugalėtoja (mokytoja Daiva Ataitė), Mindaugas Dagilis Lietuvos mokinių fizikos olimpiados bronzos medalio laimėtojas (mokytoja Irena Černeckienė), – vardijo pasiekimus direktorius. – Beje, Mindaugas prieš dvejus metus atstovavo Kretingai ir matematijos olimpiadoje, ten pasiekė labai aukštą rezultatą. Mindaugas Čekanauskas – 4-osios Lietuvos gamtos mokslų olimpiados bronzos medalio laimėtojas (mokytojai Kęstutis Kaulius, Vilma Švitrienė, Rasa Zemdliauskaitė). Mindaugas yra Lietuvos geriausių chemikų, biologų dešimtuke. Norint tapti nugalėtoju, prizininku, užimti 5 ar 7 vietą, kaip Mindaugas, reikia savo žiniomis aplenkti tokių prestižinių mokyklų kaip Vilniaus licėjus, KTU gimnazija, Jėzuitų gimnazija ir kt. lyderius. Džiaugiamės ir vertiname, kad Pranciškonų gimnazijoje yra nemažai mokytojų, kurie savo darbu įrodo, jog sugeba parengti mokinius. 2013 m. rugsėjį įvyko 5-oji Lietuvos mokinių gamtos mokslų olimpiada. Šios olimpiados užduotys yra rengiamos vadovaujantis tarptautinės jaunimo gamtos mokslų olimpiados dalykinėmis programomis, kuriose yra integruotos fizikos, chemijos ir biologijos disciplinos. Šiais metais olimpiada vyko 9 šalies miestuose, kuriuose varžėsi 47 mokyklos. Mūsų gimnazijos 9 klasės mokiniai, gindami mokyklos garbę, pralenkė daug Lietuvos mokyklų komandų ir užėmė 13 vietą. Klaipėdos apskrityje olimpiados rezultatais nusileidome tik Klaipėdos licėjui ir Klaipėdos Ąžuolyno gimnazijai. Sako, girtis nekuklu, bet kaip nesidžiaugti tuo, kad mūsų biologai šiais metais Kretingos rajoninėje olimpiadoje užėmė visas 4 galimas pirmas vietas, chemikai – 3 pirmas vietas iš keturių. Yra daug pasiekusių mokinių ir kitose amžiaus grupėse, pavyzdžiui 6 klasės mokinys Simonas Baltūsis 10-ajame tarptautiniame informacinių technologijų konkurse „Bebras” užėmė 4-ą vietą. Mokinį ruošė mokytoja Edita Mėžetienė. Mokiniai dalyvauja ir sėkmingai pasirodo daugybėje konkursų, olimpiadų, tarptautiniuose ir respublikiniuose projektuose. Nuosekliai siekėme mokymosi kultūros puoselėjimo, pažinimo gebėjimų ugdymo ir šiandien turime ir išskirtines galimybes, ir akivaizdų pokytį“.

Aštuntokams – galimybė gauti stipendiją

Anot L. Šidlausko, nėra pamiršti ir mokiniai, kurie turi mokymosi sunkumų. Jiems teikiamos konsultacijos pailgintos dienos grupėje, 5-6 klasių mokiniams ruošti namų darbus padeda priskirti vyresniųjų klasių mokiniai. Nuo kitų mokslo metų silpniau besimokantiesiems kiekvieną dieną po pamokų konsultacijas teiks matematikos ir lietuvių kalbos mokytojai.

Gimnazijoje mokosi nemažai kaime gyvenančių mokinių. Keletas iš jų į mokyklą važiuoja beveik 40 kilometrų, ir toks jų pasiryžimas labai vertinamas. Gimnazijoje pastebima, kaip gražiai šie mokiniai pritampa prie naujos aplinkos, geba surasti ir draugų, ir pasirinkti mokyklos teikiamas galimybes ugdytis, atskleisti savo talentus.

„Pasinaudodamas proga norėčiau informuoti kaime gyvenančius 8 klasių mokinius, kurie nuo rudens ketina mokytis Pranciškonų gimnazijoje, kad Juozo Giedraičio vardo Lietuvos kaimo moksleivių fondas tokiems mokiniams kasmet skiria stipendijas – apie 800 litų. Pernai šias stipendijas gavo 3 mūsų gimnazijos mokiniai. Tiesa, yra keletas sąlygų gauti stipendiją: mokinys, kaip minėjau, turi gyventi kaime, mokytis 8 klasėje, turėti ne mažesnį negu 7 pažymių vidurkį, praktikuoti katalikybę, puoselėti patriotiškumą, parašyti rašinį Nepriklausomybės atkūrimo tema. Jei šeimoje yra Lietuvos partizanų kovotojų, dalyvavusių pasipriešinime Lietuvos okupacijai 1944 m. – 1953 m., jei šeimos nariai yra patyrę Sibiro tremtį – tokiam mokiniui stipendijai gauti teikiama pirmenybė. Gautą stipendiją galima panaudoti mokesčiui už mokslą, uniformai įsigyti, sumokėti už spintelės nuomą, rekolekcijoms ir kt. Apie konkurso sąlygas ir terminus teirautis atvykus į Gimnaziją arba telefonu 78945“, – teigė direktorius.

Mokyklos modernizavimas ugdymui labai svarbus

Gimnazijos bendruomenė džiaugiasi, kad baigėsi dvejus metus trukusi įstaigos renovacija. Jos metu apšiltintas šv. Antano rūmų pastato fasadas, stogas, atliktas didžiulis gimnazijos žemutinio aukšto remontas, pakeista dalis šildymo sistemos, sutvarkyti abiejų pastatų lauko laiptai. Kabinetuose, aktų ir sporto salėse bei valgykloje įrengta rekuperacinė vėdinimo sistema. Iš renovacijos lėšų įrengti 3 technologijų kabinetai, naujas informatikos kabinetas, nupirkta mokyklinių baldų komplektų ir …koncertinis rojalis, kainavęs 80 tūkst. litų.

„Gimnazijos modernizavimą, nuolatinį mokymosi aplinkos atnaujinimą suprantame kaip itin svarbią ugdymo plano dalį, nuo kurios priklauso ugdymo kokybė, kartu – ir mokyklos patrauklumas, – kalbėjo L. Šidlauskas. – Metų pabaigoje kompiuterinė skaitykla praturtėjo serveriu ir 16 naujos kartos kompiuterių. Tokie pat yra ir informatikos kabinetuose. Ši sistema leidžia kiekvienam gimnazijos mokiniui bet kokiu šiose patalpose esančiu kompiuteriu naudotis kaip asmeniniu, kuriame yra visa mokinio įdėta ir tik jam prieinama informacija. Biotechnologijų laboratorijai ir kabinetams įsigijome modernų mikroskopą, kuriuo galima didinti ne tik plokštuminį vaizdą, bet ir, pavyzdžiui, musės galvą ir ją rodyti visai klasei ekrane. Šiuo mikroskopu galima fiksuoti tyrimo, eksperimento eigą, etapus, kas itin svarbu ruošiantis dalyvauti respublikiniuose konkursuose. Įsigijome belaidžio interneto stotelę ir nešiojamus kompiuterius ekonomikos kabinetui. Dabar turime 3 tokius kabinetus. Pamokos metu 4-5 mokiniams mokytojas gali išdalinti nešiojamus kompiuterius individualiam darbui ar užduotims atlikti, ir jie netrukdomi, „nepririšti“ prie darbo vietos gali darbuotis atlikdami mokytojo nurodytą užduotį. Turime modernų technologijų kabinetą, kuriame vyksta robotų kūrėjų užsiėmimai . Jų poreikiams įsigijome osciloskopą. Užsienio, lietuvių kalbos kabinetams įsigijome projektorių, plazminių televizorių. Džiaugiamės lietuvių kalbos mokytojų pastangomis ugdyti mokinių žodžio kultūrą, kūrybiškumą. Pernai išleidome jų mokinių kūrybos almanachą „Atspindžiai“, šiandien baigiamas gimnazijos laikraščio „Esu“ naujas numeris“.

Pranciškonų gimnazijos vadovai ir bendruomenė maloniai kviečia mokytis Pranciškonų gimnazijoje. Priimami mokiniai nuo 5 iki IV(12) gimnazijos klasės. Prašymą mokytis mokinio tėvai gali pateikti jau dabar gimnazijos raštinėje (J. Pabrėžos g. 4, Kretinga). Kartu su prašymu tėvai pateikia vaiko gimimo liudijimo kopiją, kurią galima pasidaryti atvykus į gimnaziją, jos raštinėje. Būsimiems penktokams birželio pradžioje organizuojamas testas iš lietuvių kalbos ir matematikos bei kapelionų pokalbis su stojančiuoju ir jo tėvais. Priimant į kitas klases, testo nėra. „Būsimiesiems penktokams ir jų tėvams nereikėtų baimintis stojamojo testo į penktą klasę, nes jo rezultatai nelemia sprendimo, priimti mokinį į gimnaziją ar ne. Laikomės nuostatos kasmet priimti mokytis ir specialiųjų poreikių vaikų. Priėmimo klausimais galite kreiptis tel. (8 445)78945. Lauksime visų, norinčių tapti mūsų didelės ir gražios bendruomenės nariais“, – sakė Pranciškonų gimnazijos direktorius Leonas Šidlauskas.

Reikalavimus atitinkantys mokykliniai baldai