Kūlupėniškiai turės dar vieną tradiciją

0
300

Laima STONKUVIENĖ

Kūlupėnų parapija nuo šiol garsės atlaidais, skirtais pagerbti ne tik apaštalą šv. Motiejų, kurio vardu pavadinta naujoji bažnyčia, bet ir Žemaičių vyskupą Motiejų Valančių. Turėti tokią tradiciją tikintiesiems linkėjo pirmųjų titulinių šv. Motiejaus atlaidų šv. Mišias aukojęs ir bažnyčią pašventinęs Telšių vyskupas Jonas Boruta.

„Reikia tęsti vyskupo Motiejaus Valančiaus darbus rūpinantis tikinčiųjų ugdymu, prisiminti jo nuopelnus blaivinant ir šviečiant žmones, laikytis krikščioniškos dorovės. Būkite žiburiu tęsdami jo darbus, tegul tai jūsų šeimoms atneša daug gražių permainų. Šiandien melskimės, kad tikinčiųjų bendruomenė stiprėtų, o Dievas laimintų tuos, kurie rūpinasi šv. Motiejaus bažnyčia“, – kalbėjo Telšių vyskupas.

Atlaidų metu pagerbti statytojai, kurių dėka Kulūpėnų bažnyčia iškilo. Į atlaidus atvažiavo ir pirmasis klebonas, kūlupėniškiams įžiebęs viltį įgyvendinti savo bočių prieškario svajonę – turėti savo bažnyčią, Petras Merliūnas, ir svajonei išsipildyti padėję klebonai Egidijus Jurgelevičius, Gediminas Jazbutis bei labai daug prie to, kad bažnyčioje pagaliau įvyktų pirmosios šv. Mišios, prisidėjęs dabartinis klebonas Mindaugas Nausėda. Atvažiavo ir maldos namų architektūrinės dalies projektą padovanojęs garsus architektas Leonas Laimutis Mardosas.

„Kai prieš daugiau nei 20 metų šviesaus atminimo vyskupas Antanas Vaičius buvo atvykęs pašventinti buvusiose vaikų darželio patalpose įruoštos koplyčios, išėjo kalba, jog Kūlupėnams labai reikėtų savo bažnyčios. Jis tam pritarė, liko tik imtis konkrečių žygių. Prireikė 16 metų, kad bendrai maldai galėtume susirinkti naujai pastatytoje bažnyčioje. Labai tuo džiaugiamės“, – „Švyturiui“ sakė ilgametis Kūlupėnų seniūnas Algirdas Macius.

Bažnyčios statybos taryba šiandien dėkinga visiems, prisidėjusiems prie bažnyčios statybos: rajono savivaldybės administracijai, paslaugas ir nuolaidas teikusiems įmonių ir organizacijų vadovams bei, žinoma, parapijiečiams – už aukas, palaikymą, maldas, už nuveiktus darbus. Paramos ir pagalbos tikimasi sulaukti ir toliau, ji bus reikalinga bažnyčios statybos darbams baigti.

Pasibaigus atlaidams, parapijiečiai ir svečiai bendravo vaišindamiesi kareiviška koše, kurią ta proga išvirė Klaipėdos Jūros šaulių III rinktinės Kretingos 5 kuopos būrio vadas Donatas Petrauskas ir šaulys Matas Mockus.

http://www.destataprofil.lt/