Jubiliejus su atsisveikinimo liūdesiu

Laima STONKUVIENĖ

Baublių kaimo gyventojai užvakar buvo pakviesti į šventinę bibliotekos veiklos apžvalgos kelionę. Per 65-erius metus nueitą kelią priminė beveik 30 metų įstaigai vadovausi ir visų liūdesiui su ja atsisveikinanti vyr. bibliotekininkė Danguolė Gibišienė.

Uždegti simbolinį žiburį ir pasidalinti prisiminimais pirmiausia pakviestos šventėje dalyvavusios buvusios bibliotekininkės Virginija Lukauskienė ir Stasė Gideikienė. „Bibliotekoje prabėgo patys geriausi ir gražiausi metai. Stengiausi, kiek galėjau. Blogiausia, kad atlyginimą – 84 rublius – išmokėdavo per du kartus. Nuvažiuoju, būdavo, į miestą avanso pasiimti, ir grįžtu iki kapeikos išleidusi, – prisiminusi darbo bibliotekoje metus juokėsi S. Gideikienė. – Prašiau man tik vieną kartą atlyginimą mokėti, kad nors kiek algos namo pasivežčiau, nesutiko. Pakvietus tuomečiam kolūkio pirmininkui ateiti dirbti statybos inžiniere, sutikau, nors biblioteką tikrai palikau skaudančia širdimi“.

Geru žodžiu prisiminti bibliotekos istoriją kūrę, bet jau Anapilin iškeliavę buvę bibliotekininkai Pranas Lukauskas ir Teklė Navajauskienė. O iš viso per daugiau nei šešis dešimtmečius bibliotekoje dirbo net 26 bibliotekininkai.

Priminusi bibliotekai svarbias datas, D. Gibišienė dėkojo visiems bendraminčiams, su kuriais prasmingai ir nuoširdžiai dirbta: kaimo bendruomenės nariams, mokyklos-daugiafunkcio centro, Kretingos kultūros centro Baublių skyriaus, Kretingos moterų informacijos ir mokymo centro, Kretingos ir Klaipėdos miesto viešųjų bibliotekų, Klaipėdos I. Simonaitytės viešosios bibliotekos darbuotojams, kolegėms iš kitų rajono bibliotekų, savivaldybėms vadovams ir specialistams. „Biblioteka nėra nei sienos, nei knygos ar lentynos. Tai atvira erdvė visoms veikloms – čia galima ir susitikimus su įdomiais žmonėmis organizuoti, ir vilną velti, ir šaškėmis žaisti, ir Advento vainikus pinti, ir net duoną kepti. Džiaugiuosi, kad veiklos mūsų bibliotekoje netrūko, o jūs visi aktyviai visur dalyvavote. Linkiu nepamiršti knygos, nes tai, kaip buvo konstatuota populiarioje televizijos laidoje „Kvieskite daktarą“, – ne tik malonumas, bet ir sveikata. Niekas kitas taip nelavina proto kaip skaitymas“, – kalbėjo D. Gibišienė.

Padėkas kartu su skirtais titulais ji įteikė tiems, su kuriais itin gražiai ir artimai bendrauta, kurie daug skaitė, prisidėjo, jog biblioteka gyvuotų. „Skaitytojo senjoro“ titulas atiteko Irenai Dimgailienei, „Skaitančio jaunimo“ – Erikai Rutkevičiūtei, „Ilgamečio skaitytojo“ – Aleksandrai Navickienei, „Jauniausio skaitytojo“ – Amandai Skripkauskaitei, „Nuosekliausio skaitytojo ir literatūros kritiko“ – Renei Daukšienei, „Pareigingiausio skaitytojo, nepraleidusio nė vieno bibliotekos renginio“ – Danutei Karnauskienei, „Biblioteką lankančio kartu su vaikais“ – Rimai Jurevičiūtei, „Reikliausio skaitytojo“ – Vytautui Končiui, „Patikimiausio knygnešio“ – Aistei Jonutytei, „Interneto žinovo“ – Modestui Vasiliauskui, „Enciklopedinių žinių kaupiko“ – Erikui Airučiui, „Periodinės spaudos skaitytojo“ – Avardinai ir Algimantui Kundrotams, „Spartuoliško skaitymo skaitytojo“ – Onai Lubienei, „Kompiuterinių žinių moksliuko“ – Jolantai Gečienei, „ Skaitančios šeimos“ – Renatai Vasiliauskienei, „Geriausio knygnešio“ – Vaclavai Striaukienei, „Kantriausio bibliotekos kaimyno“ – Nijolei Šličienei, „Įstabios atminties skaitytojo“ – Onai Navajauskienei.

Ne mažiau šiltų žodžių, kuriuos, įteikdama padėkas, D. Gibišienė išsakė titulus pelniusiems kaimo žmonėms, šventės dalyviai skyrė ir jai pačiai. „Danguolės indėlis į kultūrinį ne tik kaimo, bet ir rajono gyvenimą – didžiulis. Ji pirmoji kultūros darbuotoja, pelniusi rajono kultūros ir meno premiją, o tai daug pasako apie žmogaus darbą ir nuopelnus. Žinau, kad ji išvažiuoja gyventi į kitą šalį, todėl, dėkodamas už beveik 30 bibliotekai atiduotų metų, dovanoju Lietuvos valstybės vėliavą su palinkėjimu labai greitai savo šalies, buvusio darbo pasiilgti ir grįžti atgal į Kretingą“, – šmaikštavo rajono mero pavaduotojas Vytautas Ročys.

Jubiliejaus, o kartu ir atsisveikinimo proga dovanas ir gėles D. Gibišienei įteikė savivaldybės Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danutė Skruibienė, Kultūros skyriaus vedėja Reimunda Ruškuvienė, Žalgirio seniūnas Bronius Talmontas, Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos direktorė Birutė Karčauskienė ir kolegės iš kitų bibliotekos filialų, savivaldybės Tarybos narys Antanas Kalnius, Baublių kaimo bendruomenės, mokyklos-daugiafunkcio centro atstovai, kiti svečiai. O Kretingos kultūros centro Baublių skyriaus vedėja Inga Mažeikienė, meno vadovas Gintaras Pucas ir Raguviškių skyriaus meno vadovė Laura Povilaitytė dovanojo koncertą. Šventės proga vaizdeliu „Gandrai gandrai“ susirinkusius pradžiugino ir Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro mokiniai.

Pasibaigus oficialiajai bibliotekos 65-erių metų sukakties paminėjimo daliai, visi pakviesti prie vaišių stalo, kur, žinoma, laukė ir įspūdingas gimtadienio tortas.

REKLAMA
—————-
STELAŽAI