Bendrovės vadovus šokdina kontrolieriai

Aistas MENDEIKA

Susipažinus su Kretingos rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos atlikto UAB „Kretingos vandenys“ 2013 metais naujų abonentų prijungimo prie bendrovei priklausančių magistralinių tinklų ribotos apimties audito ataskaita, savivaldybės Tarybos Kontrolės komiteto nariams iškilo daugybė klausimų, į kuriuos įmonės direktorius Gediminas Valinevičius negalėjo atsakyti. Konstatuota, jog bendrovėje itin daug netvarkos, nesilaikoma teisės aktais nustatytų reikalavimų. Kontrolės komitetas nutarė su auditorių ataskaita supažindinti Korupcijos prevencijos komisiją ir tada nuspręsti, kokių imtis priemonių, kad nustatyti pažeidimai būtų pašalinti ir daugiau nepasikartotų.

Kontrolės komitetui auditorių ataskaitą pristatęs Tarybos narys Darius Petreikis teigė, jog per septynerius jo darbo komitete metus jis pirmąkart pamatė tokią išsamią ir itin profesionaliai parengtą audito ataskaitą. Jam pritarė ir Kontrolės komiteto pirmininkas Konstantinas Skierus. „Ačiū savivaldybės kontrolieriui Povilui Černeckiui už puikiai atliktą darbą“, – sakė jis.

Tačiau bendrovės „Kretingos vandenys“ direktoriui G. Valinevičiui, vyriausiajai buhalterei Jolantai Jonutienei bei gamybos vadovui Ričardui Daubarai vargu ar labai patiko. Savivaldybės kontrolieriai nustatė, jog įmonėje nepaisoma esminių veiklos taisyklių prijungiant naujus abonentus prie magistralinių tinklų. Tikrinta, kaip rengiami prijungimo projektai, kokia tvarka įrengiami įvadai bei išvadai, kaip nurašomos panaudotos medžiagos, kaip tvarkoma kasos apskaita bei kai kurios kitos sritys. Paaiškėjo, jog naujų abonentų prijungimu prie magistralinių tinklų rūpinasi tik vienas žmogus – inžinierius-statybininkas Virginijus Mažutis, kuris nuo pradžios iki pabaigos vykdo visas procedūras. Tas pats žmogus parengia sąmatas, organizuoja ir prižiūri darbų vykdymą, tiekia medžiagas, rūpinasi jų nurašymu, perduoda atliktus darbus užsakovams. „Visame šiame procese inžinieriaus-statybininko veikla nekontroliuojama, išskyrus tai, kad atliktų darbų aktus tvirtina bendrovės direktorius“, – teigiama auditorių ataskaitos išvadose.

Pasak Tarybos nario D. Petreikio, sunku patikėti, kad bendrovėje nauji abonentai prijungiami neturint pastarųjų prašymų. Taip pat nenustatyti ir teikiamų paslaugų įkainiai, pagal kuriuos turi būti apskaičiuojama prijungimo kaina. Be to, Tarybos sprendimu gali būti taikomos iki 50 proc. nuolaidos, tačiau neaišku, pagal kokias pinigų sumas jos apskaičiuojamos. „Kyla labai didelių abejonių, kad viskas daroma skaidriai“, – teigė D. Petreikis. Anot jo, niekas negali užtikrinti, kad nauji abonentai prie magistralinių vandentiekio tinklų prijungiami nepatiriant nuostolių.

Kontrolės komiteto narius nustebino tai, kad įmonė iki šiol nesinaudoja kasos aparatu, o gyventojams, už suteiktas paslaugas apsimokant bendrovėje, išduodamas tik paprastas kvitas.

Kontrolės komiteto pirmininkas K. Skierus bendrovės vadovų klausė, ar įmonė turi „stuburą“. Mat trūksta svarbių buhalterinių dalykų, netvarkingai vedama dokumentų apskaita.

Apibendrindami UAB „Kretingos vandenys“ vykdomą veiklą prijungiant naujus abonentus, savivaldybės kontrolieriai teigia, jog bendrovės veikla atliekant naujų įvadų bei išvadų įrengimo darbus yra nuostolinga, neatitinka tam tikrų teisės aktų reikalavimų. Kontrolės ir audito tarnyba taip pat surašė net 12 rekomendacijų bendrovės direktoriui, kurias įvykdžius galima būtų tikėtis tvarkingo darbo bei gerų rezultatų.

Kontrolės komiteto narių, deja, neįtikino įmonės vadovų mėginimai pasiaiškinti. Ir direktorius G. Valinevičius, ir vyriausioji buhalterė J. Jonutienė pripažino jog auditorių ataskaitoje surašyta daug tiesos. Aiškindamas, kodėl atsirado nustatyti trūkumai, kodėl nesilaikyta teisės aktų reikalavimų, G. Valinevičius tikino, jog stengtasi, kad prie magistralinių tinklų prisijungtų kuo greičiau ir kuo daugiau abonentų. Be to, už viską atsakingam vienam inžinieriui-statybininkui esąs per didelis darbo krūvis.

Kontrolės ir audito tarnybos ataskaitą įmonės vadovai gavo kovo viduryje, todėl Kontrolės komiteto pirmininkas K. Skierus stebėjosi, kad į komiteto posėdį bendrovės direktorius G. Valinevičius neatsinešė nė vieno savo įsakymo dėl atsakingiems asmenims paskirtų nuobaudų. Pasak pastarojo, kol kas tik žodžiu duoti nurodymai ištaisyti kai kuriuos trūkumus.

Dauguma Kontrolės komiteto narių nusprendė kol kas nesiimti griežtų priemonių savivaldybės kontroliuojamos įmonės vadovams nubausti. Nors Kontrolės komiteto narys Saulius Šopaga tikino, jog reikėtų ataskaitą perduoti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, vis dėlto nutarta auditorių ataskaitą dar kartą nagrinėti kartu su Korupcijos prevencijos komisija. „Galbūt iki kito posėdžio bendrovės direktorius G. Valinevičius energingiau imsis priemonių nustatytiems pažeidimams pašalinti“, – sakė komiteto pirmininkas K. Skierus.

————————————
Reklama:
Apskaita įmonėms