Auditorių išvados patinka ne visiems

  0
  292

  auditasAistas MENDEIKA

  Praėjus daugiau kaip pusmečiui dienos šviesą pagaliau išvydo savivaldybės kontroliuojamoje bendrovėje „Kretingos šilumos tinklai“ atlikto audito ataskaita. Tačiau įtarimų, jog įmonėje kai kurie reikalai buvo tvarkomi neteisėtai ar bent jau nuostolingai, ji nesumažino. Priešingai, kai kurių kretingiškių politikų nuomone, iš tikrųjų auditoriai iki galo neatliko savo darbo, elgėsi labiau kaip advokatai, o ne kaip tikrintojai.

  Audituoti bendrovę „Kretingos šilumos tinklai“ prireikė pavasarį, kai kilo triukšmas dėl kuro pirkimo. Anuomet kai kuriuos politikus nustebino su biokuro pardavėjais sudarytos sutartys, pagal kurias esą įmonė pirko ne tik kurą, bet ir paslaugas. Teigta, jog dėl nesuprantamų priežasčių bendrovei reikėjo nuomoti traktorių, kuris tvarkė biokuro saugojimo aikštelę, o už paslaugą įmonė mokėdavusi beveik pusę milijono litų per metus. Metų pradžioje Tarybos narys Algimantas Šoblinskas stebėjosi, kad už traktoriaus nuomą mokama itin brangiai. Daug pigiau būtų „Kretingos šilumos tinklams“ įsigyti savo techniką tokiems darbams dirbti.

  Savivaldybės Administracijos direktoriaus Virginijaus Domarko sudarytos darbo grupės išvados kai kurių politikų netenkino, todėl buvo nuspręsta kviesti nepriklausomus auditorius, kurie turėjo atsakyti į pateiktus klausimus.

  Pasak Administracijos direktoriaus V. Domarko, pusmetį plušėję advokatų kontoros „GLIMSTEDT Bernotas ir Partneriai“ auditoriai savo darbą padarė – atsakyta į visus užduotyje pateiktus klausimus, o atsakymai užsakovą tenkina. Juolab, kad, anot V. Domarko, priekaištų auditoriams neturi ir kita „Kretingos šilumos tinklų“ akcininkė AB „Klaipėdos energija“. „Ši įmonė yra pakankamai didelė ir jos vadovų nuomonė mums yra pakankamai autoritetinga“, – sakė V. Domarkas. Administracijos direktoriaus teigimu, auditas reikalingas tam, kad būtų galima sužinoti tikrąją situaciją įmonėje. Pasak jo, auditoriai neturi išvadose nurodyti Baudžiamojo kodekso straipsnių, pagal kuriuos reikėtų kaltinti audituojamos įmonės atsakingus darbuotojus, jei ir nustatoma kokių nors pažeidimų.

  Iš trijų dalių susidedanti auditorių ataskaita kai kuriems rajono politikams sukėlė abejonių, jog auditas buvo atliekamas vienašališkai, atsižvelgiant į pageidavimus galbūt nerasti itin didelių trūkumų. Pasak Tarybos nario Algimanto Šoblinsko, atrodo, kad auditoriai lyg ir surado šiokių tokių trūkumų ar klaidų, tačiau jos esančios nesvarbios, neturinčios esminės įtakos nei įmonės sėkmingai veiklai, nei, juo labiau, vartotojams tiekiamos šilumos kainai.

  Politikų, manančių, jog „Kretingos šilumos tinklų“ vadovų sudaryta biokuro aikštelės tvarkymo paslaugos sutartis yra įmonei nenaudinga, įsitikinimu, auditorių išvada bent jau šiuo svarbiausiu klausimu atrodo labiausiai nepriimtina. Išvadose teigiama, jog bendrovė „biokuro stumdymo ir aikštelės tvarkymo paslaugas įsigijo pagrįstai. Nors buvo nustatyti objektyvūs pagrindai, kurie lėmė šių paslaugų įsigijimą neskelbiamų derybų būdu siekiant išvengti bet kokių abejonių dėl teisinio tokio pirkimo būdo pasirinkimo pagrindo, KŠT galėjo organizuoti pirkimą apie jį paskelbiant viešai“. Taip pat rašoma, jog „susipažinus su pateikta informacija, nėra pagrindo tvirtinti, kad 2009 m. biokuro stumdymo bei aikštelės tvarkymo paslaugų ir biokuro pirkimo-pardavimo sutartys KŠT buvo ekonomiškai nenaudingos“.

  Pasak politikų, auditoriai šiek tiek prieštarauja ir patys sau. Pavyzdžiui, ataskaitoje teigiama, jog „Kretingos šilumos tinklai“, vykdydami viešųjų pirkimų konkursą, nenustatė, kad UAB „SBE Energy“ pateiktas pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygų. „Nepaisant to, palyginus šio konkurso pagrindu su UAB „SBE Energy“ sudarytos sutarties rezultatą su rezultatu, kurį KŠT būtų pasiekusi sudariusi sutartį su antrą vietą užėmusiu ūkio subjektu, negalima teigti, jog su UAB SBE Energy“ sudaryta sutartis KŠT buvo ekonomiškai nenaudinga“, – rašoma auditorių ataskaitoje.

  Nepriklausomą auditą bendrovėje „Kretingos šilumos tinklai“ iniciavusių politikų netenkina ir kai kurie kiti auditorių paaiškinimai, kurie esantys per daug švelnūs ir nekonkretūs. Kitaip tariant, pažeidimų bei klaidų yra, tačiau jos nereikšmingos ir pakenkti įmonei negalinčios.

  Savivaldybės Administracijos direktorius V. Domarkas „Švyturiui“ teigė, jog bus sudaryta speciali komisija, kuri analizuos auditorių pateiktas išvadas. Pagal šios komisijos darbo rezultatus bendrovės „Kretingos šilumos tinklai“ direktorius Jonas Barzdys bus įpareigotas pašalinti nustatytus trūkumus.
  Kuro apskaita įmonėje