Antkapių problemos politikai neišsprendė

0
309

Aistas MENDEIKA

Ketvirtadienį įvykusiame Kretingos rajono savivaldybės tarybos posėdyje politikų šurmulį sukėlė viename šalies dienraštyje išspausdintas straipsnis, kuriame nemaloniais žodžiais minima Kartena bei jos kapinėse palaidotų žmonių artimieji. Kai kurių Tarybos narių nuomone, tokie dalykai labai kenkia visam rajonui ir daro gėdą.

Tarybos narys Povilas Turauskis, atsinešęs į posėdį dienraštį, piktinosi, kad karteniškių sugalvotas būdas senais antkapiais sutvirtinti vandens plaunamą kelią pateko į spaudą. Jam pritarė ir kai kurie kiti politikai. Tačiau, užsimezgus karštoms diskusijoms, paaiškėjo, jog nėra nei jokio nusikaltimo, nei vandalizmo, kaip bandė tvirtinti apie katalikybę prisiminę Tarybos nariai.

Į posėdį atvykusi Kartenos seniūnė Gintarė Padvaiskienė, kurios iniciatyva antkapiais buvo tvirtinamas kelias, lyg ir norėjo kažką pasakyti, tačiau Tarybos nariai vis dėlto išsiaiškino patys: nutarė, jog žurnalistai „išpūtė burbulą“. Priekaištas seniūnei buvo tik vienas – nepasirūpinta, kad seni antkapiai būtų susmulkinti ir taptų statybiniu laužu.

Diskusijose iškilo ir dar viena problema – neaišku, kur artimuosius palaidoję žmonės, tvarkydami kapus, turėtų padėti senus nebereikalingus antkapius. Todėl jie dažniausiai ir mėtosi kapinių patvoriuose.

Pasak Savivaldybės administracijos direktoriaus Virginijaus Domarko, visiems seniūnams buvo duotas nurodymas sutvarkyti kapinių aplinką. Kartenos seniūnė parodė iniciatyvą, tačiau ji ne visiems patiko. Galbūt tik reikėjo antkapius susmulkinti.

Tarybos narys Jonas Drungilas, dabar su kapinėmis turintis darbo reikalų, tikino, jog pasirūpinti senais antkapiais yra mirusiųjų artimųjų pareiga. Juo labiau, jei antkapiai pašventinti. Pasak kapinių specialisto, paprasčiausiai juos išmesti būtų nekatalikiška.

Savivaldybės mero Juozo Mažeikos nuomone, nepagarbą savo mirusiesiems parodė ne Kartenos seniūnė ar kas nors kitas, bet patys palaidotųjų artimieji, antkapius paprasčiausiai išmetę į patvorį.

Dėl senų, kapinių patvoriuose paliktų antkapių problemų turi bene kiekviena seniūnija. Mirusiųjų artimiesiems jie nebereikalingi, todėl niekas neskuba išsigabenti, o antkapiams utilizuoti seniūnijos neturi lėšų.

Padiskutavę Tarybos nariai taip ir nenusprendė, kaip spręsti senų antkapių problemą. Bėda, kad savivaldybė neturi smulkintuvo, paverčiančio antkapius statybiniu laužu, taip ir liko bėda. Todėl tikėtina, jog kapinių patvoriuose betono gabalai mėtysis dar ilgai, nes vargu ar dabar kuris nors seniūnas ryšis juos iš ten surinkti.